Foto: Taavi Arus

Pikler ütleb, et laps annab selgelt märku vajadustest ning kõige olulisemad on lapse söötmise, riietumise ja mähkimise ajad, mil peaks olema ema ja lapse vaheline intensiivne suhtlemine. Just sellel ajal saab laps rahuldatud oma põhilised psühholoogilised vajadused. Muul ajal on laps rahumeelne ja toimetab omaette mänguasjadega.

Pikler ei poolda lapse liigset arendamist, sest laps võib kogeda ebaedu, kuna ta ei saaks iseseisvalt nende asjadega hakkama. Laps peaks tegutsema oma võimete piirides - mida suudab, seda teeb. Tänapäeva lapsevanematel on kiire oma lapse arendamisega ja laps ei saa seetõttu sageli nautida käesolevat hetke ja õnnetunnet lihtsas koostegemises.

Lektor Pille Kriisa (eripedagoog, logopeed) kasutab oma loengus mitmete Pikleriga analoogselt mõtlevate psühholoogide-kasvatusteadlaste põhimõtteid (Jesper Juul, Benjamin Spock jt). Mõnedki neist võivad olla praeguse hetke „kuumade kasvatustrendidega" vastuolus. Seega tõotavad loengud tulla põnevad.

Järgmine loeng juba 7. juunil, teema „Laste vaba mäng".

Loengud on kõigile tasuta. Info telefonidel 6790196, 5292820.