Pilt on illustreeriv Foto: Ilmar Saabas

Koristustööd on käinud hoolsalt ning suuremad oksad, praht on koristatud. 17. nädalal alustati ka libedustõrjeks vaja läinud liiva koristamisega Türi linna kõnniteedelelt ja jalg- ning kergliiklusteedelt. Linn ja teised tiheasustusalad saavad olla just nii puhtad nagu me ise, kes siin elame, oskame seda puhtana ja lõhkumata hoida. Paraku tuleb aga ikka ja jälle vägivallatsemise ja ükskõiksuse tagajärgi likvideerida - olgu selleks tehisjärve äärne lõhutud inventar või järve lõkkeplatsile veetud eraisikute oksajäägid.

Türi valla eelarves on planeeritud mustkattega teedel löökaukude parandamine, mida teostab OÜ Landhe Trade, ning lisaeelarve toel teostakse tänavate profileerimist ja 2x pindamist Türi linnas Liiva, Raua ja Vambola tänaval. Samuti toimub kruusateede greiderdamine kevadisel ja sügisesel perioodil ning Türi valla avalike teede teeäärte niitmine. Tolmutõrjet kavatseme teostada eelmise aasta mahtude piirides ning vastavalt rahalistele võimalustele ka kruusateede remonti ning suurveest lõhutud truupide vahetust. Tänase päeva seisuga on Türi vallal 163 truupi, millest osa seisund on kriitiline.

Suureks probleemiks Türi linnas on Koidula tänav ning sellel asuv sild. Silla ekspertiis on tuvastanud, et sild on amortiseerunud ning hädavajalik on ohtliku olukorra likvideerimiseks teostada pealisehituse rekonstrueerimine. Orienteeruv maksumus on 354 000 eurot ning see raha tuleb leida võimalikult ruttu.

Hetkel teostab KIK-i rahastamise kaasabil Kabala mõisapargi rekonstrueerimistöid Elise Aed OÜ maksumusega 161 000 eurot. Tööde käigus likvideeritakse kahjustunud ja pargi jaoks ebasobivad puud, istutatakse uued istikud ja teostatakse vertikaalplaneeringut.

Seoses osalise investeeringuga jäävad hetkel välja ehitamata kõnniteed, virgestusalad ja palliplatsid, mis on planeeritud OÜ Kivisilla projektiga.

Vallavalitsusel on plaanis jätkata ka Oisu ja Laupa mõisaparkide projekteerimistöödega ning rahaliste vahendite leidmisega pooleliolevate ja uute projektide teostamiseks.