Foto: Tanel Meos

Kutsume heakorrapäevade jooksul oma allasutusi, ühiskondlikke organisatsioone, kõiki ettevõtteid, kinnistuomanikke, garaažiühistuid ja linnaelanikke üles koristama ümbrus kevadtalvisest prügist. Samuti ootame kõiki võrulasi kaasa lööma linna objektide korrastamisel. Koristamist ootavad Kubija metsaalune, kalmistu, Tamula matkarada, tänavaääred ja teised linna haljasalad.

Kellel on soovi ja jõudu, saab osaleda 4. mail üleeestilise kampaania „Teeme ära!" raames toimuvatel koristustalgutel Tamula rannas ning Võru linna kalmistul. Registreerida saab end talgutele http://www. teemeara.ee/. Kaasa võtke kindad ja tööriistad (reha ja pang)! Kogunemispaik on Tartu tänava otsas rannas kell 10 ja kalmistumaja juures samuti kell 10.

Tuletame meelde, et kodumajapidamises tekkinud jäätmed saavad elanikud viia Võru linna keskkonnajaama Lühike 1. Keskkonnajaamas saavad elanikud tasuta üle anda vanapaberit, metalli, pakendeid, elektroonikaromusid, autorehve, aia- ja haljastusjäätmeid ning ohtlikke jäätmeid. Tasu eest võetakse vastu aknaklaasi, suurjäätmeid, ehitusjäätmeid ja asbesti. Keskkonnajaam on avatud T-L kella 8-16.

Lisainfot heakorrapäevade kohta saab linnamajanduse osakonna telefonil 785 0915 ja e-posti aadressil terje.moisto@voru.ee.