Mõmmide ja Oravate rühm Rakveres II Eelkooliealiste Laste tantsupeol. Foto: Kristi Kuusk Karksi Sõna

Hoolekogu eestvedamisel  toimus veebruaris suusapäev, kus  ühises rongkäigus liikusid lapsed koos vanemate ja kostüümides lasteaiatöötajatega kooli staadionile. 150 osalejat said rajal suusatada, osavusmänge mängida ja Andi  Sõmmeri  mootorsaaniga sõita. Sõbrapäeval  käisid külas 1. klasside lapsed ning nende õpetajad Tiina Talvet ja Ene Kunimägi. Koos mängiti ja vahetati kingitusi. Vastlapäeval lasti liugu ja Oravate rühm tutvustas vastlakombeid. Väga suurejoonelise Eesti vabariigi 95. aastapäevale pühendatud kontsertaktuse korraldas Kiisude rühm. Külas olid vallavanem Arvo Maling, volikogu esimees Leo Liiber ja lastevanemad. Märtsis toimus Jänkude rühma  eestvedamisel teatrinädal, kus iga rühm esitas lavastuse ja kõik lapsed said osa teiste rühmade etendustest. Lavastustega tähistati ka emakeelepäeva. Nädal lõppes muusikaõpetaja Anneli algatatud traditsioonilise rahvamuusikapäevaga, kus lauldi koos rahvalaule, mängiti laulumänge ja tantsiti. Märtsi lõpus käisid väikesed Tibude rühma lapsed külas kõikides rühmades häid kevadpühi soovimas ja pühademune jagamas.

Aprillis esinesid Mõmmide, Jänkude ja Oravate rühma lapsed Karksi Valla Kultuurikeskuses „Väikestel virredel" ja Jänkude rühm Ala rahvamajas Lõuna-Mulgimaa folklooripäeval. Südamenädalal toimunud perematkast võttis osa 165 inimest. Maikuus sai kultuurikeskuses vaadata kõikide laste töid. Õpetaja Kaja juhendamisel võitsid Oravate rühma lapsed õppereisi Pokumaale   osalemise eest tele-nukulavastuse „Prügihunt ja superjänes" jälgimisel ja analüüsimisel.  Koolieelikute liikumispäevast Viljandis võtsid osa kooliminejad Mõmmide ja Oravate rühmast. Õpetaja Maie algatusel said Oravate rühma lapsed olla öölasteaias. Piilude rühma eestvedamisel toimus 29. mail heategevuslaat. Suur tänu kauba toojatele, kauplejatele, ostjatele, lastevanematele ja endistele lasteaiatöötajatele. Laadal kogusime 307 eurot, mille eest ostame lasteaiale digifotoaparaadi.  Viimasel maikuu päeval saatsime kooli 27 last - 16 poissi ja 11 tüdrukut. Kõik nad käisid teisel poolaastal teisipäeviti August Kitzbergi nimelises Gümnaasiumis eelkoolis, kus said tutvuda koolimaja ja õpetaja Silvi Hannusega. Soovime lõpetajatele ilusat kooliteed!

9. juunil käisid Oravate ja Mõmmide rühma lapsed Rakveres II Eesti Eelkooliealiste Laste Tantsupeol „Meie päev", kus oli üle 900 osaleja. Lapsed said suurel peol esinemiskogemusi ja tutvusid Rakvere linna vaatamisväärsustega. Samuti saime tutvustada oma kodukandi rahvariideid.  Suur tänu lastele, õpetajatele, lastevanematele ja väljasõidu toetajatele - AS Nuia PMT,  OÜ Sallasto, Karksi vald ja Eesti Kultuurkapital.

Õppeaasta jooksul on lastega külastatud teatrietendusi, tsirkust ja näitusi Karksi Valla Kultuurikeskuses, käidud õppekäikudel Karksi-Nuia erinevates ettevõtetes ja kaunites paikades.

Tänan lasteaiatöötajaid, lastevanemaid, lapsi, hoolekogu liikmeid ja vabatahtlikke, kes aitasid 28. mail värvida ja uuendada lasteaia liikumisväljaku piirjooni! Tänan kõiki eelmainituid veel kord õppeaasta kordamineku eest ning soovin päikselist suve!