Kuressaare linn
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool alustab 2011. aasta sügisest Saaremaal kutseharidusega meditsiiniõdedele tasemeõppe 2-aastase koolitusega, mille raames tuuakse Kuressaarde 20 riigieelarvelist õppekohta. Lisaks riigieelarvelistele kohtadele korraldatakse konkurss ka 10 tasulisele õppekohale ehk ühtekokku pakutakse tasemeõpet 30 meditsiiniõele.

Koostööleppega tagab linnavalitsus õppejõudude transpordi ja muud kulud kuni 1700 euro ulatuses ühes semestris, tingimusel, et riigieelarvevälised õppekohad ei täitu või täituvad osaliselt ja vastavas ulatuses tulu õppetasudest jääb saamata. Neljapäeva, 26. mai korralisel istungil andis Kuressaare linnavolikogu nõusoleku rahaliste kohustuste võtmiseks 2012. aastal 3400 ja 2013. aastal 1700 euro ulatuses, et garanteerida meditsiiniõdede tasemekoolituse õppegrupi avamine.

Kuressaare linnapea Mati Mäetalu sõnul on linna jaoks tegemist hea pretsedendi loomisega, sest annab võimaluse Kuressaares ja Saaremaal töötavatel medõdedel omandada kõrghariduse. "Usun, et kahe aasta pärast, kui on kokkuvõtete aeg, saame tõdeda, et koostöö on sujunud hästi," lausus Mäetalu.

Sotsiaaltöö abilinnapea Argo Kirsi sõnul on medõdede tasemekoolituse toomine Kuressaarde igati tänuväärne ning koolituse huvilisi on palju. Koolituskeskuse Osilia eeluuringu põhjal on õppe huvilisi Kuressaares suisa üle 40 meditsiiniõe.