Foto: Vallo Kruuser

Valimiste aasta on olnud pikk ja ta on kandnud endas küsimusi, mis ikka tahavad aeg ajalt üle rääkida. Lisaks arvan, et vahetult enne ja valimiste ajal kirjutatu ei oleks olnud vast objektiivne, oht juhinduda emotsioonidest võinuks olla suurem kui tavaliselt. Aga lähen natuke ajas tagasi.

Veidi üle aasta tagasi otsustas vallavolikogu peale vallavalitsuse poolseid läbirääkimisi Lõokese ja Ööbiku elamurajooni kinnisvaraarendajaga, osta ühe euro eest välja antud kinnisvaraarendus, et päästa sealsed elanikud kehvast olukorrast, kuhu nad heauskselt olid sattunud. Lohakil oli nii veevärk kui kanalisatsioon, muust elementaarsest rääkimata. Valla toel ja AS Toila V.V. teostusel sai vee ja kanali osas vajalik sealsetele elanikele tagatud. Käesoleval aastal vastavalt volikogu otsustele ja elamurajooni arenduse plaanidele, anti käiku mõlema tänava valgustus, lisaks arvestades võimalusi, asfalteeriti Ööbiku tänav. Antud aasta eelarve koostamisel lihtsalt kõikide nüanssidega ei osatud arvestada ja seetõttu Lõokese tänava katmine peaks jääma eeleolevasse aastasse. Eks siin ole olnud mõningaid eriarvamusi, aga küsimus on siiski eelkõige sõnapidamises, mis lubatud, see tuleb ka teoks teha, kuidas muidu saab edaspidi inimestele silma vaadata?! Lisaks väidan, et suhtluskõnepruugis viidatavatele rahvuse, usu ja muudele tunnustele antud elamurajoonis toimetamise osas, on pehmelt öeldes kohatu.

Voka lasteaia katuse ja kogu maja renoveerimise osas on olnud erinevaid väljaütlemisi. Enamalt jaolt sellest, miks ikkagi on katusega alustatud vastu talve. Enne veel kui edasi selgitan, lihtsalt väike kõrvalepõige - nimelt sattus näppu dokument, mis käsitleb lasteaia täieliku renoveerimise lõpptähtaega daatumiga aastal 2011!? Tekib küsimus, mis siis juhtus? Nüüd tagasi antud aasta kevadesse. Nimelt oli siis volikogus arutelu lasteaia remonditöödest. Kuna eelarves ettenähtud rahalised vahendid ei katnud kogu katusetööde mahtu, oli vajalik viia läbi vastavad eelarvemuudatused. Selles küsimuses kahjuks volikogus kokkuleppele ei jõutud ja kogu lahend lükkuski suve lõppu. Uued kokkulepped, lepingute sõlmimine ja ehitustööd jäid sügisesse. Nii juhtub, kui tekivad eriarvamused ja erinevad arusaamad või arusaamatused asjade kulgemisest, kus emotsioon võidab mõistuslikkuse.

Nüüd Toila seltsimaja ja Voka olemehoone ehk teisisõnu Toila rahvamaja ehitustest. Tore on ellu viia mahukaid projekte, elada uusehituste rajamise tähe all. Aga võta näpust, mitte alati ei ole see võimalik ja ka reaalselt ellu viidav. Seepärast sai poolteist aastat tagasi läbi räägitud suund, viia võimalikult valutult vallale ja valla eelarvele tegevus nende kahe objekti osas eeldatavalt Toilas kolmele ja Vokas viiele aastale, kahjustamata seejuures hoonetes tegutsevate seltsingute ja MTÜ-de igapäevast tööd. Jätkus siis skeptikuid ja jätkub tänaseni. Mõtlen siinjuures neid, kes näevad elu pigem mustades värvides, pahura näo ja kortsus kulmuga. Mõistan, et nii mõnelegi tundub asi veidi utoopiline, aga elada usuta eesmärgi saavutamise ees, on sama mis istuda käed rüpes, ohkida või tammuda lihtsalt kohapeal. Nende objektide sisu üle arutatu jätan hetkel puutumata.

Toila lasteaed pidas veidi aega tagasi oma seitsmendat sünnipäeva. Tore uus ehitus. Hästi vastuvõetav kõigile väikestele ja suurtele, kes seal sees toimetavad. Küll aga on lasteaiaga seoses toimunud ja toimetatud erisuguseid asju, mis paraku tekitavad nii vallavolikogule kui -valitsusele parajat peavalu. Jutt käib eelkõige aastaid tagasi valla ja lasteaia omaniku vahel sõlmitud lepingust ja selle lisadest. Asi on kallutatud ja rakendanud valla 20 aastaks seesuguste tingimustega vankri ette, mida aasta aastalt on üha raskem, et mitte öelda võimatu, vedada. Võib olla tollane aeg tingis seda, mine sa tea, kuid kahjuks oli asi ettevaatavalt lõpuni läbi ja lahti mõtlemata. Aega tagasi pole võimalik pöörata, küll aga saab ajas teha korrektuure, mis võimaldaksid hea tava ja tahte kohaselt luua mõlemapoolselt vastuvõetava partnerlussuhte valla ja Toila lasteaia omaniku vahel. Kui see osutub mingitel tingimustel võimatuks, siis tuleb kõike korraldada ühepoolselt, vaadates ümber kogu leppereeglistiku. Hoovad selleks on kindlasti olemas.
Niipalju siis seikadest, millest kõneldakse, mis jutuks.

Esimene vastvalitud volikogu istung toimub 31. oktoobril k.a., selleks ajaks valla leht veel ilmunud ei ole. Küll aga valitakse sellel istungil volikogu esimees, volikogu aseesimees ja vallavalitsus esitab lahkumispalve. Nii näeb ette seadus. Järgmistel volikogu istungitel on arutusel volikogu komisjoni esimeeste, aseesimeeste ja liikmete ning vallavanema ja valitsuse liikmete kandidatuurid. Mul on hea meel, et viimase kahe aasta koostöös on vallavolikogu valitsuse suhtes järginud kahetasandilise omavalitsuse ranget põhimõtet, mis kahjuks ei ole omane kõikidele omavalitsustele, kus volikogud on minetanud kohaliku seaduseandja rolli ning tegelevad valitsuse ülesannete ja tegevusega ning kus vallavanem koos vallavalitsusega on muutunud volikogu marionetiks.

Soovin kogu südamest jõudu ja indu ning mõistuspärast koostegevust kogu uuele volikogu koosseisule. Soovin volikogu ja vallavalitsuse, nii otsustava osa kui ametnikkonna ühisele tihedale koostööle Toila valla ja tema elanikkonna heaolu nimel. Üksteisemõistmist ja armastust!