Toila vald

Möödunud sajandi 90-date aastate alguses taasiseseisvunud Eesti Vabariik määratles kohalike omavalitsuste staatuse, piiritles vallad ja linnad ning andis elu- ja otsustamisõiguse kohalike omavalitsuste pädevusse.

Nõndaviisi siis 23. aprillil 1993. aastal sai alguse praegustes piirides toimiv Toila vald, sai uue sünni päeva, millest kohe kohe saab täis 20 aastat.

On seda vähe või palju?

Ajaloolises mõistes mitte eriti, küll aga kasvatuslikus ja kogemusi omandavas ajaühikus piisav selleks, et saada täiskasvanumaks. Et omandatud kogemuste varal leida need teed ja võimalused, mis aitaksid eestlaslikku jonni ja talupoja mõistust appi võttes teha just seda, mis hea. Hea nendele, kes elavad ja kasvavad selles valla kogukonnas.

Paljud otsused ja teod, mis on eelnenud aastate jooksul langetatud erinevaid ajahetki arvesse võttes, on kokkuvõtlikult olnud ettearvestavalt positiivsed ja edasiviivad. Alati on neid, kes tehtust arvavad muudmoodi, kuid eks see olegi see jõud, mis aitab erisustest leida just selle, mis toimib.

Tänavune kevad on olnud täis päikest. Päikest, mis sümboliseerib elu ja armastust, üksteisemõistmist, millest mõnikord kipub vajaka jääma.

Soovin, et päikesesära saadaks igal päeval Toila valla ja kogukonna inimesi nende tegemistes, seda ka pilvistel ilmadel! Palju õnne sünnipäevaks!