Kaablid Foto: Eero Hänninen

Endiselt õpetatakse tehnoloogiaõpetuse tundides puidu- ja metallitööd, kuid lisaks tutvustatakse õpilastele ka kaasaegse tehnoloogia saavutusi ning võetakse kasutusele uuemaid materjale ja töövahendeid. Lisaks tuleb suurt tähelepanu pöörata loovusele ja innovaatilisusele, mis on olulise tähtsusega tulevase ettevõtja, tippspetsialisti ja oskustöölise konkurentsivõimes tööturul. Õppeaines rõhutatakse ka leiutajameelse tegevuse tähtsust.

Kõike eelnevat kokku võttes võib öelda, et nõuded ning ootused õpilastele on suured.

Selle kõige elluviimiseks on oluline õpetamiseks vajaminevate materjalide ja töövahendite pidev ning süstemaatiline uuendamine, kuid võimalusi selleks napib.

Alanud õppeaastal pöördusin abipalvega nii Kadrina valla kui ka Tallinna ettevõtjate poole ja rõõm on tõdeda, et minu muret mõisteti ning oldi nõus abistama masinate ja töövahendite soetamisel. Siinkohal suur tänu teile: Aru Põllumajanduse OÜ, AS Reideni plaat, , HAKA Plast OÜ, OÜ Pixner, Paul Priks, Pomemet OÜ, Centest OÜ. Samas tahan tänada ka ettevõtteid ja ettevõtjaid, kes on varustanud kooli õpetamiseks vajaminevate materjalidega.

Tehnoloogiaõpetus jääks ilma välise abita hätta ja õpilastel jääksid omandamata vajalikud oskused ja omandamata loovus. Veelkord tänud kõikidele toetajatele.