Foto: Andres Putting

Toonasele esimehele Einar Piilmannile see mõte meeldis ja asusime koos ehitusinseneri ametit pidanud Ain Vahtra­ga tegutsema. Tuuleveski tarbeks sai toodud sindleid Aeg­viidu metsamajandist ja tiibadeks sai Kabala metskonnast kaubeldud 4 seemnemändi. Vana Deering traktor sai han­gitud keerulisi vahetusskeeme kasutades ühe Mustla mehe käest ja rehepeksumasin Thermaenius Vastemõisa kandist Poldi talust 1000 rbl. eest (vanaperenaine tahtis masina eest lehma hinda). Kuna traktori mootor oli sedavõrd kulunud, et enam töötada ei tahtnud, viisime selle tuntud vanatehni­ka koguja ja taastaja Heino Prosti juurde remonti. Paraku mitmetel põhjustel asi venis ja sinna ta jäigi.

Ajad muutusid kiiresti. Kadus meie hulgast Einar Piilmann ja koos temaga toetus sellele ettevõtmisele. Kadus kolhoos ja uued ajad seadsid teistsuguseid ülesandeid. Tuu­liku tiivad ei pidanud kuigi kaua vastu ja rehepeksumasin sai veetud Olustverre, kui oli kuulda nende vana tehnika kogumise plaanist.

Möödunud talvel, kui televiisoris näitas lumeuputuse all varisenud Heino Prosti muuseumihoonet ja heas vormis vanameistrit, tekkis mõte see ammune unistus koostöös Olustvere Teenindus ja Maamajanduskooliga siiski ellu viia. Direktor Arnold Pastak oli nõus toetama, Heino Prost trak­tori tööle panema. Nüüdseks on 1919. a. Ameerikas ehita­tud Deering traktor töökorras ja Olustverre viidud. Kui ei juhtu midagi erakorralist, siis toimuvad 23. septembril kell 15.00 Olustvere talli hoovis koos Koksvere Maanaiste Seltsiga rehepeksutalgud.

Kõik huvilised on oodatud!