Tutvumine osaühing Sadala Agro lüpsikarjaga

Torma lasteaia direktor Kaja Ivaski sõnul õpetati 10. septembrist 14. oktoobrini kestnud turvalisuskuul  lastele turvalist käitumist erinevates paikades ja olukordades.

"Lasteaia pargis ja õuesõppe paviljonis toimunud üritustel tuletati meelde, kuidas süüdata lõket, grillida toitu ja valada kuuma teed. Huvitava kogemuse turvaliseks liiklemiseks erineva reljeefiga maastikul, uusi teadmisi ohutuse tagamiseks metsloomadega kohtumisel ning seente ja marjade korjamisel said poisid ja tüdrukud retkel Linnutaja linnamäele ja matkal ümber Saare järve, mida juhendasid retkejuht Vahur Sepp ning giid Marge Puuraid. Turvareeglid raudteejaamas, raudteel, rongis ja bussis kätiumisks said selgeks sõidul Tartusse ja Ülenurme - Eesti Põllumajandusmuuseumi.  Õppekäik OÜ Sadala Agro vabapidamisega lüpsifarmi ja vasikalauta ja Kirivere allika juurde andsid oskusi käitumiseks suurte koduloomade läheduses ja veekogude juures. Külaskäikudel firmadesse AS. A. Tammel ja Jõgeva Sordiaretuse Insituuti kuuldi ohtusreeglitest seoses põllutöömasinate ja sordiaretusega."

Tutvumine osaühing Sadala Agro lüpsikarjaga

Kaja Ivask märkis, et lastele pakkus suurt huvi ka Jõgevamaa Päästepiirkonna Mustvee Päästekomando päästjate külaskäik. Nii oli võimalus näha oma silmaga lähedalt päästeautot ja võimsat päästetehnikat. "Meie lastega kohtus Lõuna-Eesti Päästekeskuse ennetustustöö büroo juhtivspetsialist Jõgevamaal Tõnu Vare, kes viis lastega läbi praktilise ohutusalase tegevuse. MTÜ Just Mind koolitaja Argo Bachfeld korraldas aga Tormas Rahuoru pargis ellujäämiskoolituse "Otsi Otti." Lapsed said teada, et eksimise puhul on vaja kallistada puud, teha ennast nähtavaks ja hoida sooja. Samuti on meie lasteaiapere osalenud maakondade lastedade vanemate rühmade piirkondlikel tervise-ja ohutuspäevadel," ütles Ivask.

Matk Saarjärve äärde Saare vallas

Turvalisuse kuul viidi lasteaedades läbi ohutuse ja turvalisuse alaseid tegevusi, millesse kaasati ka lapsevanemaid. Lasteaiad saatsid kokkuvõtete tegemistest ülevaate Jõgeva maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist Maiu Veltbachile. Temaatilisi üritusi korraldanud lasteasid tunnustati ka turvavarustusega.

Turvalisuskuu ettevõtmisteks kasutati vahendeid, mida Jõgeva maavalitsusele eraldati Eesti Haigekassa tervist edendava projekti "Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimine Jõgevamaal" raames.

Ellujäämiskursus "Otsi Otti"