Mälestuskhetk ja pärgade asetamine Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul Misso Vabadussõja ausamba juures. Foto: Kermo Rannamäe Misso Valla Leht

Kevad aga viib meid tavapärasesse tegevuste tsüklisse mis kestab maainimesel ühe hooga hilissügiseni, mil saab jälle rahulikumalt hingata ja saaki lugeda.

Mis on siis vallavolikogu ja vallavalitsuse ühised plaanid 2013. aastal Missomaa elu parendamisel? Veebruari volikogus kiideti heaks arendustegevuste nimekiri mille rahastamine kaeti ka valla 2013. a eelarvega.

·  Misso aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonsrueerimise II etapi lõpetamine

·  Misso valla riikliku tähtsusega tööstusala (Missokülä) tasuvuse ja teostatavuse analüüsi koostamine

·  Luhamaa väetisekuuri lammutamine

·  Turismimarsruudi „Seto Külävüü" viidastamine

·  Misso laululava III etapi elluviimine - tantsupõrand, välisvalgustus, pargiinventar. Kõikide eelnimetatud tegevuste elluviimiseks on juba saadud või küsitud lisarahastust väljastpoolt ning vallaeelarvest kaetakse nende projektide elluviimisel ainult omafinantseering mahus 5-30%. Eelmisel aastal oleme me arengukava koostamisel Seadnud endale oluliselt kõrgemad investeerimissoovid, kuid paraku ei kannata meie valla 2013. a eelarve seda välja. Seetõttu seisab meil sel aastal ees suur väljakutse - leida väljastpoolt lisarahastust ka nende planeeritud tegevuste elluviimiseks.

Teie poolt, hea rahvas, on üles tõstetud mitmed kitsaskohad mida me oleme valmis lahendama hakkama:

·  Elektrivõimsus. Palun teil meile hiljemalt märtsi lõpuks teada anda, kelle talus on elektrivõimsus liiga väike või liiga kõikuv.

·  Teede kapitaal- ja jooksevremont. Aprilli vollikokku on valitsusel vaja esitada teede nimekiri tähtsuse järjekorras, kus 2013. aastal kapitaalremonti teostada ning kus jooksvat remonti. Ootame teie ettepanekuid remonti vajavate teede osas märtsi lõpuni.

·  Misso aleviku haljastuse taastamistööd mis tulenevad vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimistöödest eelmisel aastal. Nende tegevuste kaardistamiseks ja kevadise heakorrapäeva planeerimiseks kutsun kokku rahvakoosoleku 4. aprillil kell 17:00 Rahvamajas.

Tei e ettepanekuid ootame : a adr es s i l majandus@misso.ee, helistage või astuge vallamajast läbi.

Nagu te teate, toimub sel aastal, 3. augustil, Luhamaal suurüritus „XX Seto Kuningriik". Selle edukaks elluviimiseks ootame abi tervelt Missomaa kogukonnalt. Head Missomaa MTÜ-d - tulge oma liikmetega appi MEIE endi suurürituse edukaks elluviimiseks. Oma töö eest saate ka tasu.

Niisiis - käärime käised üles ja asume tööle!

Ilusat kevadet kõigile!