Ratastoolid Foto: Ester Vaitmaa

1. jaanuarist hakkab riigi toetusega abivahendite jaotamise üle otsustama sotsiaalkindlustusamet. Seni tegi seda väiksemate summade korral maakondlik rehabilitatsioonikomisjon, kallimate abivahendite, sh ratastoolide ja proteeside puhul sotsiaalministeeriumi juures kord kvartalis koos käiv üle-eestiline komisjon.

Lääne maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Kersti Lõhmuse sõnul peaks muudatus kaasa tooma selle, et inimesed saavad dotatsiooniga ette nähtud abivahendid kätte mõistliku aja jooksul ja endale sobivast kohast. Varasema mitmekuulise ooteaja asemel peaks vastus saabuma kuu jooksul. Varem pidi abivahendi rentima või ostma firmast, kellega oli maakonnas leping, nüüd võib seda teha ükskõik kus Eestis ja ükskõik missugusest firmast, kel on leping sotsiaalkindlustusametiga.

Ühtne üle-eestiline järjekord peaks lõpetama selle, et ühes või teises maakonnas abivahendite raha varakult otsa saab. „Viimastel aastatel läks rahajagamine keerukaks ja inimesed olid ebavõrdses seisus, sest osas maakondades raha jätkus ja osas mitte,” tõdes Lõhmus.

Loe edasi Lääne Elust.