Foto: Ester Vaitmaa
äeva esimeses pooles räägiti ühenduste ja inimeste võimekusest ning jõust. Päeva teine pool kuulus Põlvamaa kodanikeühenduste ja sädeinimeste konkursi nominentide ning laureaatide tunnustamisele.

Kategoorias „Aasta parim kodanikeühendus" tunnistati parimaks MTÜ Kodukant Lootvina, kes on lõppeval aastal eriliselt silma paistnud kohaliku elu hoogsa edendamisega: külakeskusele on juurde saadud saaliruumid, köök ja töötuba. Augustis korraldati ainulaadne kogukonda liitev ja kogukonnatunnet süvendav üritus "Lootvina Nipernaadi", kus lavastajateks, peaesinejateks ning samas ka toetajateks olid enamasti kohalikud Lootvina talumehed ja perenaised.

Lavastuses lõid kaasa Vastse-Kuuste folkloorirühm, MTÜ Kasvukoda. Oktoobris oldi võõrustajateks Marimaa udmurtide folklooriansamblile „Zardon". „Eriliseks teeb selle ühingu aga tõsiasi, et ühingu tegevustesse on haaratud KÕIK külaelanikud alates väikelastest kuni eakate inimesteni," toodi esile auhinna üleandmisel.

Kategoorias „Aasta atraktiivseim kodanikeühenduste projekt või kodanikuühiskonna tegu" pärjati parimaks MTÜ Meie Stuudio ja Kagu-Eesti tantsupidu „Elu keset küla". 10. juunil toimus suurejooneline rahvatantsupidu Põlva Intsikurmus, milles osales ligi 1700 tantsijat Põlva-,Võru-,Valga- ja Tartumaalt. Tantsijaid oli alates 8ndast kuni 70nda eluaastani. Etenduse pealavastajaks ja ühtlaselt ka peo kõigi tantsude autoriks oli tantsuõpetaja Andre Laine.

„Uuenduslik oli peol see, et kõikide tantsude puhul oli tegemist kaasaegse loominguga, mis ei tohtinud olla loodud hiljem kui 3 aastat tagasi," rõhutati auhinna üleandmisel. Tantsuetenduse pealkiri „Elu keset küla" viitas arhailise külana kujundatud Intsikurmu vabaõhupargile, mille laval ja nõlvadel rullus publiku silme ees lahti üks päev külainimeste elust.

Kategoorias „Põlvamaa Sädeinimene" pälvis tänavu tiitli MTÜ TeemeKoos looja ja eestvedaja, projektide kirjutaja ja elluviija Virgo Troon. „Tema südameasjaks on peredega seotud tegevused, tugiisikute koolitamine, töötute motivatsiooni hoidmine," tõsteti esile tutvustuses. Virgo Troonile on südamelähedane heategevus. Ta organiseerib loovuse konkursse lastele, heategevuse ja taaskasutusega seotud üritusi Põlva linna Perekeskuses. Virgo Troon töötab Põlva Linna Sotsiaalmaja perenaisena. Tegevus Perekeskuses on tema hobi.

„Järjepidevuse kandja" tiitel läks tänavu mitmekülgsele ja järjekindlale lõõtspillimuusika edendajale Heino Tartesele. „Pikaajalise tegevuse kõrval interpreedina, on ta saanud tunnustatud lõõtspillimuusika õpetajaks ja tutvustajaks," rõhutati auhinna üleandmisel. Heino on taaselustanud lõõtspillikultuuri ja propageerinud ka väljaspool Eesti Vabariiki ainulaadset Teppo-tüüpi lõõtspilli ning äratanud noorte seas huvi lõõtspilli ja rahvakultuuri vastu.

Kategoorias „Aasta parim vabatahtlik" võttis tiitli vastu Janno Rüütle - Lutsu küla külavanem ning Põlva külavanemate seltsi käivitaja. Viimane neist on tuntud kui „Tantsivate külavanemate selts". Janno eestvõttel korrastati Lutsu külaplats ning selle eest premeeriti küla Eesti Vabariigi Presidendi auhinnaga „Kaunis Kodu 2012". Tema teeneks on ka Põlva valla esimesed karikavõistlused võrkpallis ja Põlva valla IV suvemängude korraldamine Lutsu külas.

Janno Rüütle tegutseb aktiivselt ka Himmaste Algkooli hoolekogus. Ta võttis vedada Himmaste Algkooli puukuuri ehituse ning kaasas teisi lapsevanemaid ja külavanemaid. Talle meeldib üles astuda harrastusteatrites (nt Põlva Linna Harrastusteatri lavastused ja üks peaosatäitja etenduses „Kuurort Ruusa").

Kategoorias „Aasta parim koosööprojekt" tunnistati võitjaks Ruusa Näitemängu Seltsing suveetenduse „Kuurort Ruusa" lavaletoomise eest. „Näitemängu tõi lavale Ruusa näitemängu seltsing eesotsas Manivald Paulsoni ja Marge Trumsiga, kes kaasasid etendusse ka kohalikud elanikud," märgiti auhinna üleandmisel. Loo kirjutas kohapeal kogutud ajalookogumike põhjal kokku Võrumaa kirjamees Jan Rahman. Kunstnik Kertu Murumetsa idee oli tuua etenduse tegevus raudtee äärde ja nii sai õhtupoolikul Ruusast mööduvast Tartu-Koidula rongist üks etendse peategelasi.

Kokku laekus konkursi kuude kategooriasse 64 kandidaati üle kogu maakonna, neist 5 esitati mitmesse kategooriasse korraga.

„Konkursi eesmärgiks oli leida, esile tõsta ja tunnustada maakonnas tegutsevaid inimesi ning organisatsioone, kes muudavad meie kodukoha elu paremaks, kodanikuühiskonda tugevamaks," selgitas SA Põlvamaa Arenduskeskuse mittetulundusühenduste konsultant Annely Zeigo.

Konkursi tulemusi hindas 7-liikmeline komisjon, kuhu kuulusid Põlvamaa Arenduskeskuse, Põlva Maavalitsuse, Põlvamaa Kultuurikogu, kohaliku mittetulundusühingu, Põlvamaa Omavalitsuste Liidu, Põlvamaa Partnerluskogu ning Piiriveere Leaderi esindajad.

Suurpäeva toimumist toetasid Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Põlva Maavalitsus, päeva korraldas Põlvamaa Arenduskeskus.