Reuters/Scanpix

Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu toob pärimuspeole kokku Eestis elavaist 192-st rahvusest viis: eestlased, ukrainlased, moldovlased, baškiirid ja rootslased.

Koosviibimise eesmärgiks on erinevate rahvuste pärimuskultuuri tutvustamine eestimaalastele ning eesti põlise pärimuskultuuri tutvustamine siin elavatele teistele rahvustele. Omakultuuri tundmine on võtmeks teiste rahvuste mõistmisel ning heaks eelduseks sutlemisel
multikultuurses riigis.

28.septembril aset leidval pärimuspeol kuuleb ja näeb nii kohalikke muhu laule ja tantse kui baškiiri ja ukraina kultuuri. Rumeenia-moldaavia traditsioonilist muusikat esitab ansambel Doina, kellega koos musitseerib ka Moldaavia suursaadik Eestis, hr Victor Guzun.
Sel aastal rahvuste päeva tähelepanu keskmes olevaid eestirootslasi esindab rahvamuusik Sofia Joons.
Kohapeal on avatud ka rahvusliku käsitöö näitus.

Pärimuspidu "Kultuuriruumi rikkus" toimub 28.septembril 2012 kell 19.00 Muhu saarel Vanatoal.