Foto on illustratiivne. Foto: Andres Putting

Eelmisel teisipäeval, 18. augustil said Kolgaküla keskel Loksa-Kemba maantee ääres asuva Latiku kinnistu juures kokku Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi, piirkonnapolitseinik Kalev Kuuspalu, Latiku kinnistu omanik Jaan Latik, tema naaber Nelly Lume Mäeotsa talust ning Latiku kinnistut läbiva Kalda tee veel mõned kasutajad. Kohal oli politseipatrull, keda oli kutsutud mõlemalt poolt – maaomanik kutsus selle tõttu, et võõrad isikud on tema maal, ning naabrid seepärast, et enam ei pääse mööda teed neile kuuluvate kinnistute juurde.

Vaidlus käis ja käib ka edasi 56 meetri pikkuse teelõigu üle – see asfaltkattega osa Kalda teest läbib Latiku kinnistut. Kuusalu valla teede registri järgi on tegu avalikus kasutuses oleva teega, mis kulgeb mitmel eramaal, viis maaomanikku on sõlminud Kuusalu vallaga avaliku tee kasutamise lepingu, Latiku kinnistu omanik mitte. Kalda tee kaudu pääseb 12le kinnistule, osad neist on püsielamukohad.

Vallavanem Urmas Kirtsi selgitas kohapeal, reede hommikul vallavalitsuse istungil ning hiljem ka Sõnumitoojale, et Kalda tee avaliku kasutuse on otsustanud kaks vallavolikogu – 2002. aastal Loksa vallavolikogu ning 2013. aastal Kuusalu vallavolikogu. Keegi ei ole neid otsuseid vaidlustanud. Teed on hooldatud, sellesse on investeeritud ning aastakümneid kasutatud juurdepääsuteena.

Kuusalu valla peamaakorraldaja Peeter Raudsepp lisas, et 2006. aastal, kui Jaan Latik maa erastas, andis ta allkirja maavanema korraldusele, millega nõustus tee avaliku kasutusega ning teeseadusest tulenevate kitsendustega.

Loe edasi Sõnumitoojast.