Väike-Maarja vald
Kohaletulnud rääkisid rukki kasvatamisest, sortidest, rukki laiemast kasutamisest - ikka selle eesmärgiga, et meie toidu alustala - rukis - laiemat kõlapinda leiaks.

Pärast ettekandeid mindi tutvuma Simuna Ivaxi rukkikasvatusega.

Vt ka http://www.eestirukkiselts.ee