Pisikeseste vallakodanike esimene vastuvõtt. Foto: Triin Kaaleste ---

Ehkki kutsed olid saadetud kaheksale lapsele, oli neist koos emme-issiga kohale tulnud neli. Esmane külaskäik lasteaeda näis kõigile pisikestele meeldivat. Eriti põnevana tundusid neile lasteaia- ja koolilaste esinemised. Kandlemängu ja laulu oli huvitav kuulata.

Seejärel sai sõna vallavanem, kes rääkis erinevatest tegutsemisvõimalustest Värska vallas. Samuti arvas ta, et juba lapseeas sõlmitud sõprus on kestev ja just need suhted jäävad püsima. Vallavanem julgustas lapsi Värska lasteaeda tooma ning peale seda ka kohalikku kooliteed jätkama. Peale sõnavõttu said kõik uued vallakodanikud omanimelised käsitsimaalitud tassid. Koolipere poolt samuti pisikese meene.

Üheskoos söödi torti ja nauditi päikselist päeva. Kõik soovijad said tutvuda lasteaia ruumidega.