Foto: Valga Linna Leht ---

Valga linnavolikogu valis 27. mai istungil nelja esitatud kandidaadi seast Valga linna seitsmendaks aukodanikuks Uno Heinla. Aukodaniku tiitli saajale antakse Valga-Valka linnapäevade ajal, 9. juuni pidulikul kontserdil Jaani kirikus üle raemedal ja premeeritakse 650 euroga.

Aastaid Valgamaa ja Valga linna juhina töötanud Uno Heinla on vabariigi algusaastatel andnud oma panuse maakonna ja linna arengusse. Inseneriharidusega Uno Heinla on töötanud erinevatel töökohtadel, alustanud Tartu Teede Remondi ja Ehituse Valitsusest, sealt tuli Uno Heinla Valga linna. Valga Teede Remondi ja Ehituse Valitsuse juhatajana töötas ta kuus aastat, alates 1989. aastast juhtis Uno Heinla Valga maakonda ja hiljem ka linnavalitsust ning linnavolikogu. Aastast 1999 suundus ta eraettevõtlusesse ja on praegugi valgalastele tööandjaks.

Tema juhtimise ajal alustati Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse renoveerimist ning Valga Haigla ehitust. Prae- Valga aukodanikuks valiti Uno Heinla gu töötab ta As Estreftranservice ja AS ERTS Valga Vaba Terminali juhatuse liikmena.

2004. aastal autasustati Uno Heinlat Riigivapi IV klassi teenetemärgiga. Valga linna aukodaniku tiitel on varasemalt omistatud järgmistele teenekatele valgalastele: Aime Lõhmus, Peep Audova, Linda Markus, Vikki Pennonen, Juhan Ivan Mannine ja Laine Mänd.

Uno Heinla on sündinud 21. detsembril 1951. aastal Pärnus, Lõpetas Pärnu I Keskkooli 1970. aastal. Samal aastal astus Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitusteaduskonda, mille lõpetas 1975. aastal teedeinseneri kvalifikatsiooniga.

1975. a oktoobris asus tööle Tartu Teede Remondi ja Ehituse Valitsuse inseneri ametikohale. 1980. a veebruarist Valga Teede Remondi ja Ehituse Valitsuse juhataja. 1986.-1987. a Valga Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee esimehe asetäitja. 1987.-1988. a Rajooni Täitevkomitee esimehe asetäitja, seejärel Valga Rajooni Täitevkomitee esimees. 1989. a detsembris nimetati ta Valga Maakonna Volikogu otsusega

 Valga maavanemaks, kus töötas kuni 14. detsembrini 1992. a. 1996-1999. a Valga linnapea, seejärel suundus eraettevõtlusse. Valga Linnavolikogu esimees 1999-2005.