Foto: Ilmar Saabas

Kvaliteediauhind koosneb tunnistuses ja tunnusmeenest.

Keelekümblusprogrammi kvaliteediauhindu antakse välja üks kord aastas ja sellega tunnustatakse Sihtasutuse Innove poolt keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutusi ja inimesi märkimisväärse panuse eest keelekümblusprogrammi rakendamisse ja arendamisse.

Valga Linnavalitsuse haridus-ja kultuuriameti juhataja Anneli Rantsi sõnul saab kvaliteediauhinnale kandideerida asutus, kui ta on rakendanud keelekümblusprogrammi vähemalt kolm järjestikku aastat.

„Kvaliteediauhinna konkursi protsessi käigus analüüsitakse kandideeriva haridusasutuste esitatud dokumente, käiakse asutuses visiitidel. Visiidil tehakse koolis, lasteaias intervjuusid personali, õpilaste ja juhtkonnaga, jälgitakse ja analüüsitakse õppeprotsessi, vesteldakse koolipidaja esindajaga ja hinnatakse asutuse füüsilist keskkonda", selgitas Rants.

Auhinna võitjate puhul arvestatakse kõiki asjaolusid, valdkondi ja tegevusi, Valga keelekümblusmetoodika õpetajad on koolitatud ja innovatiivsed, tundides kasutatakse tänapäevaseid õppevahendeid.

Keelekümblusmetoodika on hästi seotud kiusamisest vaba kool ja lasteaed, õues õppe ja tervist edendavate ning muude arendavate metoodikate ja tegevustega. Valga linna poolt on keelekümbluspoliitika edukalt ellu aidanud rakendada haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants.

Haridusasutused teevad tihedat koostööd lapsevanemate ja hoolekoguga ning teiste lasteaedade ja koolidega. Üheskoos korraldatakse põnevaid eesti keele õpet toetavaid üritusi ning muid tegevusi. Regulaarselt korraldatakse avatud keelekümblustegevusi, alati on külalisi ja õppijaid nii Valga linna haridusasutustest kui ka mujalt Eestist.
Erakogu