Pilt on illustreeriv Foto: Andres Putting

Projektikonkursile esitati 87 rahastamistaotlust. Kuivõrd koolide ja huviringide huvi üle Eesti oli väga suur, otsustati rahastada 36 huviringi, mis tegutsevad algaval õppeaastal „Nutilabori" nime all.

Nutilabori projekti käigus arendatakse 2012.-2013. õppeaastal noorte infotehnoloogia-alast huvitegevust Eestis, pakutakse suuremale hulgale noortele infotehnoloogiaga seotud huviringides osalemise võimalust, kasvatades seeläbi nende huvi antud eriala õppimise vastu. Valga Vene Gümnaasium osales projektikonkursil ja jõudis lõppvooru oma huviringi ideega „Turvaline Internet QR koodide abil".

Vaata Maailmaa SA koos EMT, Elioni ja Microsoft Eestiga toetavad Valga Vene Gümnaasiumi huviringi tegevust tahvelarvutite ja nutitelefonide soetamisel.

Oktoobrist alustab tööd Valga Vene Gümnaasiumis kaks huviringi rühma, kuhu on oodatud kõik asjast huvitatud lapsed Valga linnas. Tööd alustab noorterühm, kuhu oodatakse 10-14-aastaseid lapsi, ja vanem, 15-19-aastaste rühm. Tunnid toimuvad nii eesti kui ka vene keeles. Valgamaa laste osalemist huviringis toetab Vaata Maailma SA ning seega on ringis osalemine lastele tasuta. Huviringi raames õpetatakse kasutama turvaliselt tehnoloogiat, vaadatakse, kuidas nutitelefone ja tahvelarvuteid saab kasutada õpetöös, loome sündmustele QR-koodid ning koostame lugemisraja ja õuesõppe jaoks looduseraja, kus teeme puude ja põõsaste jaoks QRkoodi, ning kõige väiksemad osalejad saavad seda katsetada. Samuti loome oma esimesed appid (ehk rakendused), paneme kokku muusika, teeme filme - seega, püüame seda kõike teha turvaliselt. Huviringide juhtideks on Eva Tšepurko ja Marvin Mägi. Huviringidele telliti Elionist ja EMTst eri tootjate tahvelarvutid ning nende katsetamine huviringis annab ka lastele ülevaate, kas osta kunagi endale selline tehnika või mitte, ja millist on parem valida, mida silmas pidada ostu tegemisel.

Mõnele lapsele see ongi ainukene võimalus kasutada nüüdisaegset tehnikat ja ajaga kaasas käia! Huviringis tehtud töödest koostatakse ajaveeb, nii et ka teised saavad seda põnevat materjali kasutada. Järgmine kord, kui Valga elanikud leiavad „imelikke mustreid" ehk QR-koode, skaneerivad neid mobiiltelefonidega ja loevad läbi, siis tasuks mõelda sellele, et see võiks just huviringi tegevus olla!

Rohkem infot projekti kohta: www.nutilabor.ee