Foto: Priit Simson

„Eakaid õppijaid tuleb uue õppeaasta puhul tervitama linnapea Kalev Härk, millele järgnevalt juhatatakse uus loenguperiood sisse tervisliku toitumise teemadega. Eelpool nimetatud teemat käsitleb Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor Raivo Vokk. 14. oktoobril kell 12.15 esineb eakatele Valga Muuseumis politoloog Viljar Veebel, arutlusele tuleb kaks teemat: „Euroopa pagulas- ja migratsioonipoliitika" ja „Eesti Euroopa Liidu eesistumine", rääkis Valga Linnavalitsuse haridus-ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, kes on ühtlasi Valga väärikate ülikooli eestvedaja.

Väärikate ülikooli loengule ootame endisi kui ka uusi õppijaid, registreerimine toimub kohal. Väärikate ülikool alustas tegevust Valga Linnavalitsuse initsiatiivil koostöös Tartu Ülikooliga 2015. aasta veebruaris. Õppima oodatakse jätkuvalt valgalasi, kes soovivad uusi teadmisi, ja kel on vanust 60 või rohkem.

Valga väärikate ülikooli tegevust organiseerib Valga Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants ning rahastatakse Valga linna eelarvest.