Foto: Annika Haas

Ema esimese lapsena sündis 86, teisena 107, kolmandana 52, neljandana 22, viiendana viis, kuuendana kuus, seitsmendana kaks, üheksanda kolm ja üks laps registreeriti pere kuueteistkümnenda lapsena.

Kaksikuid registreeriti neli paari. Ühes peres olid mõlemad poisid, ühes mõlemad tüdrukud ja kahes peres poiss ja tüdruk.  

85e vastsündinu vanemad olid abielus, 165 korral registreeriti isaduse omaksvõtt, üksikemasid oli 34.

Valgamaal registreeriti 412 surma, (2012  aastal 453), nende hulgas 221 naist ja 191 meest. Seega oli loomulik negatiivne iive 169 (2012 aastal -178). Vormistati kolm lapsendamist. Seitse põlvnemist tuvastati kohtu teel, registreeriti 18 isaduse omaksvõttu vanemate ühise avalduse alusel.

Loomulik iive omavalitsuste lõikes