Meteki uues tootmishoones on 4700 m2, millest 1000 m2 moodustab ladu ning ülejäänud on tootmispind, kus tehakse erinevaid plekist profiile. Foto: Aule Sagen

Metekis töötab täna kokku 170 inimest, kellest uues vastvalminud 4700 m² suuruses tootmishoones asub tööle ligi 40. „Meil on mitu erinevat ettevõtet – Metek, Metek Alumiinium, Ekomet ja Metek Profiil,“ tutvustas Metek OÜ juhataja Erko Karo nende ettevõtteid; „selles konkreetses uues hoones hakkab tööle Ekomet OÜ, mis tegeleb plekist profiilide tootmisega.

Kui aga 20 aasta eest oleks kõik läinud teisiti, nagu Erko Karo toona ise lootis, ja ühe Tartu autoremonditöökoja personalijuht oleks teinud hoopis teistsuguse otsuse, siis võib-olla ei oleks täna nendest neljast Meteki kaubamärgi all tegutsevast ettevõttest olemas mitte ühtegi ega ka vajadust uue hoone avamiseks.

20 aastat sujuvalt ülesmäge

Nimelt 20 aasta eest, pärast edutut kandideerimist ühte autoremonditöökotta metallitööliseks, tundis Karo koju tagasi sõites suurt masendust, küsides endalt, mis temast siis nüüd saab. Kuigi sellel hetkel tundus homne päev mustades toonides olevat, siis nii nagu elus ikka on iga halb asi millekski hea. Nimelt andis see impulsi hoopis oma ettevõtte rajamiseks, millest tänaseks on välja kasvanud 20 aastat edukalt tegutsev Metek OÜ.

Uue tootmishoone avamispeol tähistatigi ka Meteki 20. juubeli-sünnipäeva. Oma avakõnes ütles Erko Karo, et nende 20aastane tee on olnud pikk ja pole olnud lihtne. „See on olnud käänuline ja konarlik, aga läinud sujuvalt ülesmäge,“ hindas Karo. Ta rõõmustas, et sellel teekonnal on tal olnud väga palju toetajaid – eelkõige tema pere ja paljud head koostööpartnerid.

Uue tootmishoone ehitamise vajaduse tingis ettevõtte laienemine ja järjest kasvav tellimuste hulk. „Kuidas me üldse oleme suutnud nii kaugele areneda? Põhjus on selles, et tellijad on meile alati esitanud nii raskeid nõudmisi, millest me ei ole osanud keelduda, vaid oleme kogu aeg üritanud natuke rohkem ja rohkem teha,“ rääkis Karo tellijate „survest“ uue tootmishoone ehitamiseks.

Enam pinda ja inimesi

Lisaks uue tootmishoone näol laienemisele on Metek kasvanud ka uute loodud töö- kohtade arvelt. Karo sõnul on praegu uusi töötajaid juurde tulnud eelkõige inseneride seast. „Insenertehnilised lahendused lähevad järjest keerulisemaks ja inseneripool laieneb lihttööliste omast ilmselt rohkem,“ rääkis Karo, kelle sõnul on neil plaanis uusi inimesi veelgi tööle võtta. Samuti on Meteki juhataja sõnul loota ka tootmise kasvu. „Ilmselt lisaks Eestile ka mõnel uuel turul,“ avas Karo ootusi, „täna oleme juba ka Soome turul ning osaliselt Rootsis ja Norras.“

Eestis on nende viimase aja suuremateks projektideks olnud näiteks Tallinnas Kentmanni 6 asuv Merko Ehituse tehtud uus büroohoone ja praegu käsil olev Öpiku ärimaja Ülemistes Technopolise kvartalis, mis saab nende tehasest seinapaneelid ja fassaadikatted. „Need on väga suured projektid,“ hindas Karo, kelle sõnul tulevadki neile tellimused pigem suuremate hoonete tarbeks, nagu näiteks büroohooned, ostukeskused ja haiglad. „Meie ettevõte on juba nii suur, et ka kliendid peavad suured olema,“ selgitas Karo.

Üks suuremaid tööandjaid vallas

Kuigi Meteki põhilised tööobjektid jäävad väljapoole valla piire, on neil siiski ka Harku vallas mõned tehtud tööd ette näidata. „Oleme siia teinud kolm eramaja metallist fassaadidega – üks on tuttava maja, üks minu enda ja üks osaniku oma,“ loetles Karo, täpsustades siiski, et need on tehtud pigem hobikorras väikeprojektidena – üldjoontes neil eramaju töös ei ole.

Metek on aga Harku vallas üks suuremaid tööandjaid. Ka Harku vallavanem Kaupo Rätsepp tunnustas avamispeol peetud õnnitluskõnes Metekit kui vallas tegutsevat suurettevõtet, mis on loonud valda palju töökohtasid ning sellega eeldusi, et üha enamatel Harku valla elanikel oleks võimalik tööd leida just koduvallast. Kuigi täna käivad paljud Harku valla elanikud siiski veel pealinnas tööl ning enamik Meteki töötajatest on vastupidi Harku valda töölkäivad pealinlased, siis on vallavanema sõnul juba liikumas mõtted, kuidas olukorda muuta. „Täna on meil jätkuvalt lootus, et Tabasallu rajatakse riigigümnaasium ja üheks mõtteks on, et sinna viiakse sisse suunaõpe, mis toetaks ka Meteki siinset tegevust,“ avaldas Rätsepp lootust, et pärast suunaõppe lõpetamist asuksid koolilõpetajad järjest enam ka koduvallas asuvasse Metekisse tööle.

Uued töökäed kuluvad aga kindlasti Metekile marjaks ära, sest oma tegevust on nad lubanud jätkata veel vähemalt 100 aastat ning töötajate juurdevärbamine – nii meilt kui ka mujalt – käib kindlasti selle perspektiivika tööprotsessi juurde. Palju õnne kogu Meteki kollektiivile väärika juubeliaasta täitumise puhul ning edu edaspidiseks!