Peale muudatusi on eelarve suuruseks sellel aastal 1,766 miljonit eurot. Eelarve muutmise peamiseks põhjuseks on saadud toetus EAS-ist. Käesoleva aasta kevadel sai esitatud taotlus Ahula rahvamaja katuse rekonstrueerimiseks ja automaatse tulekahjusignalisatsiooni paigaldamiseks regionaalsete investeeringute toetuse programmi (hasartmängumaksust laekuv raha). Kogu projekti maksumus on 39 712 eurot, millest toetus on 31 956 ning omaosalus 7756 eurot. Lisaks katuse vahetamise projektile jätkub CO projekti elluviimine 2 käsil on projekteerimistööd. Ahula rahvamaja saab käesoleva aasta lõpuks või hiljemalt järgmise aasta alguseks uue väliskuue. Projekti peamine eesmärk on saavutada energiasääst, millega kaasnevad väiksemad kulutused hoone kütmisele. Katuse vahetamise tööd algavad veel sellel kuul.

Kokkuvõttes võeti eelarvesse kogu katuse vahetamise projekt. Projekti omaosaluse tagamiseks suurendati saadavat tulu maa-ainese müügist, sest müük läheb hästi, ning vähendati kulutusi üldplaneeringule, sest kaarti koostav ettevõte ei ole tehnilistel põhjustel kinni pidanud tähtaegadest ning tasumine lükkub edasi järgmisse aastasse.

Üksikisiku tulumaks ning maamaks laekub praegu prognoosi kohaselt ning muudatusi selles osas ette näha ei ole.