Pilt on illustreeriv Foto: Hendrik Osula
Teehoiukavast on tänaseks täidetud järgmised tööd: Tori Põhikooli bussipeatuse juurde on paigaldatud uus ootepaviljon.

Taali külas, Lossi teel on osaliselt asendatud murenenud asfaltkate uue teekattega. Pinnatud on Taali külas Saare ja Lossi tee, Oore külas Meierei tee ja Tori alevikus Virula tänav ning Tori koolitee.

Piistaoja külas on rajatud uued mustkattega teelõigud Tani ja Muraka - Soone teel. Kõrsa külas on Kõrsa - Niidaste teekattele veetud täiendav kiht kruusa.

Tänavusel aastal teostakse järgmised tööd: Pinnatakse Piistaoja külas Vahetee ja Katsejaama tee ning Tori alevikus Metsa tänav. Metsa tänavale rajatakse sadevete ärajuhtimise süsteem.

Randivälja külas olev Virula - Metsa tee saab täies ulatuses mustkatte. Lisaks on eelarvesse kavandatud Tori Lasteaia parkla ehitus. Parkla valmimisel loodame, et paraneb liiklusohutus lasteaia ümbruses.

Ainuke töö, mis teehoiukavas planeeritust jääb tegemata on jalgtee Tori bussipeatusest kuni rahvamajani, kuna jalgtee alla jäävat maad ei ole, vaatamata pingutustele, õnnestunud munitsipaliseerida.

Sügisel koostab vallavalitsus järgmiseks perioodiks teehoiukava projekti volikogule otsustamiseks. Kavandamisel on Tori kooliteel liiklusohutuse suurendamine. Taali külas ootab lahendamist ohtlik truup ning teekatte pindamine Mõisa teel.

Pärast veetrasside rajamist vajab korrastamist Sanksu tee. Probleemiks on Farmi tee lagunenud asfaltkate. Selja külas on tarvilik Selja kooliteelt sadeveed maha saada. Pindamist ootavad Piistaoja külas Muraka Soone tee lõik ning Jõesuu külas Keskuse Põik ja Rippsilla tee, mille ääres asub tuletõrje veevõtukoht.

Paljude kruuskattega teede profileerimine on raskendatud kui mitte võimatu. Teekattes on suured kivid, puudub greiderdamiseks vajalik peenfraktsioon. Näiteks Oore , Jõhve- Võlli, Koobi jne.

Kindlasti ei jätku kõigi probleemide lahendamiseks rahalisi vahendeid. Kava koostamisel eelistatakse eelkõige teid, mida kasutavad õpilasliinid. Järgmise grupi moodustavad tihe- või kompaktse hoonestusega alasid teenindavad ning erinevaid külasid ühendavad teed. Remondijärjekorra moodustamisel võetakse arvesse teede kasutamise intensiivsust.

Ilusat suvepuhkust!