Kahele puudega isikule määrati hooldajad;

Otsustati maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi kokku summas 13 275 krooni;

Otsustati teha Virumaa Pensioniameti Rakvere osakonnale ettepanek peretoetuse ja toitjakaotuspensioni maksmise jätkamiseks;

Otsustati müüa Tapa vallale kuuluv puidutöökoja vara tervikvarana: freespink FM-4, puurpink Kirov (1936), ketassaag puurpink LTT (1959), höövelmasin CF 6-2 (1957), lihvimispink LTT (1962), paksusmasin CP 6-7 (1974), põikhöövelpink 736 (1948), ketassaag C6-2 (1982), kappsaag LTT (1963), universaalne puidutöötlemise pink (1958), isevalmistatud lihvimispink, isevalmistatud lintsaag, treipink 1-k62 (1965), ketassaag LTT (1959) ning nimetatud tööriistade osad aadressil Rabasaare küla Tapa vald;

Lehtse Evangeelse Misjoni Kogudusele Lehtse alevikus anti massiürituse korraldamise luba Lehtse kultuurimaja juures asuval haljasalal lastekoor “Juhhei” kontserdi korraldamiseks 14. augustil 2010 kell 17.30–19.30;

Määrati projekteerimise tingimused Tapa linna Pikk tänava, Linda tänava ja Õhtu pst ristmiku rekonstrueerimise projekti koostamiseks;

Määrati projekteerimise tingimused Tapa linna Rohelise tänava, Linda tänava ja Jakobi tänava ristmiku rekonstrueerimise projekti koostamiseks;

Väljastati ehitusluba korterelamu rekonstrueerimiseks (fassaadi otsaseinte soojustamine) KÜ-le Valgejõe 10 Valgejõe pst 10 kinnistul Tapa linnas;

Väljastati ehitusluba korterelamu rekonstrueerimiseks (fassaadi otsaseinte soojustamine) KÜ-le Põllu 1 Põllu tn 1 kinnistul Tapa linnas.