1) 1850 krooni MTÜ-le Roosna- Alliku Mõis vallale teenuse osutamise (administreerimine) eest;

2) 2555 krooni Roosna-Alliku Lasteaiale Hellik saunakerise ostmiseks;

3) 11444 krooni AS-ile Nõlvak & Ko teede ja tänavate hooldustööde (lumelükkamine) eest.

2. Maksti toimetulekutoetust, täiendavat sotsiaaltoetust, sünnitoetust, matusetoetust.

3. Anti üürile Roosna-Alliku aleviku Nooruse tn 8 elamus asuva sotsiaalkorteri tuba nr 1.

4. Roosna-Alliku Lasteaia Hellik piirdeaia ehitamiseks, haljastuse rajamiseks ja mängukonstruktsioonide paigaldamiseks korraldati pakkumismenetlus.

5. Eesti Lairiba Sihtasutusele väljastati kasutusload Roosna-Alliku valda rajatud „EstWin 01 Ela 005“ ja „EstWin 01 Ela 001“ fiiberoptilistele sidekaablitele.

6. Valla omanduses olevate korteriomandite müügihinnaks kehtestati korteri m2 eest 32 eurot.

7. Bussi Ford Transit kasutamise hinnaks kehtestati 0,80 eurot kilomeetri eest ja haagise RESPO kasutamise hinnaks kehtestati 10 eurot.

8. Võeti vastu ametiautode kasutamise kord.

9. Kehtestati lasteaeda vastuvotmise ja sealt valjaarvamise kord.

10. Sünnitoetuse määraks kinnitati 128 eurot ja matusetoetuse määraks kinnitati 32 eurot.

11. Nõustuti Viisu külas asuvate Katku, Kivioru ja Aprilli katastriüksuste jagamisega.

12. Nõustuti Oeti külas asuva Undi maaüksuse riigi omandisse jätmisega.