Konguta vald
16. mail tähistasime meie valla nime taastamise 21. aastapäeva kena rong­käiguga, mida juhtis Kavilda Vabatahtli­ke Pritsimeeste Seltsi tuletõrjujate auto. Lapsed laulsid ja pidasin väikese kõne valla austuseks. Siinkohal õnnitlused Teile kõikidele valla sünnipäeva puhul. On heameel öelda, et oleme igati jätku­suutlik ja võimekas vald. Meie tulud on head ja kulud igati normaalsed võrrel­des teiste omavalitsustega. Näiteks on Konguta valla eelarve kulud vallavalitse­misele üks väiksemaid omataoliste val­dade hulgas. Esimese kvartali lõpus oli meie võlakoormus 8,5%, kui lubatud on 60%. Seega meie valda ei ole vaja ega ka plaanis kellegagi ühendada ja neid jutte ei ole vaja isegi arutada.

Muudest tegemistest nii palju, et val­la teede soolatamine on olulises osas tehtud. Jäänud on mõned lõigud Kapsta ja Konguta külades. Need lõigud looda­me teha veel sel nädalal. Teede greider­damine on ka peamistel teedel tehtud, viimased lõigud lõpetatakse sel nädalal, kui vihma ei saja.

Uue bussi hange on üleval ja 11. juunil avame pakkumised. Seejärel volikogu langetab lõpliku otsuse uue bussi ost­mise osas.

Vallavalitsusel on ka mure. Käesoleva aasta jooksul on meil olnud juba kolm elamu põlengut ja seepärast palume kõi­kidel majapidamistel oma tuleohutuse asjad üle vaadata. Omalt poolt vaatame meie vallas koostöös Elva Vabatahtlik Tu­letõrjeühing MTÜ-ga üle paarkümmend majapidamist. Need majapidamised on välja valinud meie sotsiaalnõunik. Vastav kuulutus kontaktide kohta on avaldatud selles lehes. Kõik, kes te tahate oma va­nemate või oma elamisi üle vaadata las­ta, võtke julgelt ühendust. See tegevus on tasuta ja kindlasti vajalik, sest palav aeg on alles ees.

Lõpetuseks kena kevade jätku ja koo­lilastele ilusat õppeaasta ja kooli lõppu. Tehke veel viimane pingutus enne koo­livaheaja algust.