(foto: Delfi) Eestielu

Tänavuseks aastaks on üksikisiku tulumaksu laekumiseks planeeritud 1 475 017 eurot, eelmisel aastal laekus üksikisiku tulumaksu 1 464 177 eurot. Riigipoolseid toetusi on oodata 1 410 606, eurot, 2010. aastal oli see 2 006 071, 6 eurot.

Suurendatud on kulutusi tervishoiule – 16 714 eurot (eelmisel aastal planeeritud 9 573,96 eurot). Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas on prioriteediks hoone remont. Valla abiga on muretsetud on günekoloogitool ning on esitatud taotlus hoonesse lifti paigaldamiseks.

2011. aastal ei ole enam ametnike ning lasteaednike palgata sundpuhkusi. Selleks kulub ligi 58 000 eurot.

Parandusettepanekutega suurendati eraldisi lasteasutustele. Lasteaed Pähklike sai juurde 4474 eurot õueala ja õppetingimuste parandamiseks, lasteaed Võrukael 1917 eurot hoone remonttöödeks. Lisaraha eraldati ka õppe- ja mänguvahendite soetamiseks. Samuti suurendati spordile minevat summat 9587 euro võrra, kuna valdkondlikult oli spordi eelarve vähenemine 2010. aasta eelarves suurim.

Investeeringuteks on eelarves kavandatud 99 788 eurot, millega on plaanis katta projektide omaosalusi. Näiteks teedehooldusele 65 704 eurot, lasteaia Pähklike õueala ehitus 44 74 eurot, Pühajärve raamatukogu ja lasteaia põhikooli hoonesse viimine 11 957 eurot, sotsiaalkorterite katuse remondiks 5750 eurot.

“Eraldasime Otepää Lipumuuseumi lahtiolekuks 3515 eurot,” rääkis volikogu esimees Aivar Nigol. “Järgmiseks aastaks on eesmärgiks võetud Lipumuuseumi laiendamine ning ümberkujundamine riigi poolt finantseeritavaks asutuseks, kõik selle nimel, et Eesti lipuga seonduv oleks aastaringselt Otepää visiitkaardiks.”

Jätkatakse hajaasustuse veeprogrammiga. Selleks on eelarves ette nähtud valla poolseks finantseerimiseks 9587 eurot. Teede ja tänavate remondiks on ette nähtud 166 093 eurot, mis on võrreldes eelmise aastaga tõusnud (2010. a oli planeeritud 145 897 eurot). Põhirõhk on 2011. aastal Pedaja tee, Mäe tn, Kesk tn teedehooldus, samuti mõned hajaasustuse objektid. Valla bussiliiklusele eraldati 26 204 eurot, mis on 2010. aasta tasemel.

Suurenenud on erinevad toetused – sünnitoetus, mis tõusis 6000 kroonilt 576 euroni. Lisaks sellele tõusis esimesse klassi mineva lapse toetus 1000 kroonilt 100 euroni, koolilõpetaja toetus – 9. klassi lõpetaja 300. kroonilt 32 euroni, 12. klassi lõpetaja 500. kroonilt 45 euroni. Uue sotsiaaltoetusena lisandus matusetoetus 128 eurot.

„Üksikisiku tulumaks on sellel aastal pisut kasvanud, loodame, et eealrve tulud täituvad,” ütles Aivar Nigol. “Meie eesmärgiks on tasakaalustatud eelarve. Et kulutaksime vastavalt tuludele ning kui tulude osakaal eelarves suureneb, saame teha eelarves korrektuure ja rohkem valdkondi toetada.“

Valla eelarvega on võimalik tutvuda Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee rubriigis „Valla eelarve“.