Pilt on illustreeriv Foto: Andres Putting

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt nimetatakse seda kooli liitmiseks Võrumaa Kutsehariduskeskusega. Õppetöö Vana-Antslas jätkub veel ühe aasta, kuid uusi õpilasi siia enam vastu ei võeta. Viimati õppis koolis ca 200 õpilast, kellest pooled pärit Võrumaalt. Kuna suvel lõpetas palju õpilasi, siis jätkab sügisel ca 80 õpilast. Uued ehituse ja lastehoiu eriala õpilased alustavad õppetööd Väimelas ja kodumajanduse eriala „erilised" õppijad Urvastes (olles ametlikult Võrumaa Kutsehariduskeskuse nimekirjas). Paraku kaob piirkonnast põllumajandusõpe, lähimad võimalused selleks alates sügisest on Põltsamaal või Olustveres. Töötajaid oli veel mais 48, neist 22 õpetajad. Augusti lõpu seisuga jätkavad tööd 28 inimest.

Kindlasti jääb paljudele kooli likvideerimine arusaamatuks. Kool täitis oma peamist ülesannet - pakkuda erinevaid ametiõppe võimalusi ja vilistlaste hulgas on väga palju tublisid inimesi. Paraku ei saanud kool raha investeeringuteks ja praegune olme- ning õppekeskkond ei vasta kaasaja nõuetele. Üksnes südameheadusest jääb konkurentsivõimelise kutseõppe pakkumisel väheks. Teisalt napib ka õppijaid ja nii tuligi riigil teha valik.

Tagantjärele hinnangut andes oleks olulisi otsuseid tulnud teha varem, sest sulgemisohus on kool olnud kümmekond aastat ning see ei innustanud kedagi tegutsema.

Korraks oli kaalumisel Vana-Antsla Kutsekeskkooli munitsipaliseerimine (toimimine valla koolina) ja Antsla Gümnaasiumiga ühendamine, kuid reaalselt hakati sellele mõtlema liiga hilja. Nii ei jõudnudki ühendkoolina tegutsemise kava ei volikokku ega laiema avalikkuse ette, enne saabus likvideerimise otsus. Kooli sulgemisega kaasnevad erinevad negatiivsed mõjud peamiselt lähipiirkonnale, kuid regionaalpoliitika puudumine Eesti Vabariigis on üldteada ja Vana-Antsla sulgemine on selle järjekordne tõestus.