Vao pagulaskeskus Foto: Ain Liiva.

Praegu elab Vägeva Kodus kaheksateist toetatud elamise teenuse klienti ning kümme kogukonnas elamise teenusel olevat klienti. Neist paremini saavad iseseisvalt hakkama toetatud elamise teenuse kliendid, kellel AS Hoolekandeteenused juhi Maarjo Mändmaa sõnutsi sobiks elamiseks paremini piirkond, kus on võimalik leida tööd ning vajalikud teenused oleksid klientidele paremini kätte saadavamad.

“Seoses Vägeva Koduga oleme teinud otsuse, et hetkel jätkame Vägeval praegustele klientidele kogukondliku elamise teenuse pakkumist. Neid kohti, mis vabanevad toetatud elamise ja kogukonnas elamise klientide arvelt, kes ise avaldavad soovi lahkuda teenusele oma kodukanti või suuremasse kogukonnakeskusesse, kasutame edaspidi vajadusel varjupaigataotlejate majutamiseks. See tähendab, et näeme Vägevat hetkel varjupaigataotlejate majutamisel alternatiivvariandina juhul, kui Vao varjupaigataotlejate arv kasvab üle seitsmekümne,” märkis Maarjo Mändmaa.

Loe edasi Vooremaast.