Silvar Priman

Sel õppeaastal on I kooliastmes majandusõpetus 1.klassis ja II kooliastmes 5. klassis. Mõlemad õpivad programmi „7 sammu" järgi. Seda läbib ühine põhimõte: „Õpime tegevuse kaudu!" 1. klassiga käsitletakse teemat „Meie ise", mis tutvustas üksikisiku majanduslikku tähtsust ja 5. klassi teemaks on „Meie maakond", kus hinnatakse kohalikke ressursse.

Lapsed õpivad majanduse ja ettevõtlusega seonduvaid mõisteid õpetaja Elle Tikkopi juhendamisel, toetudes oma varasematele teadmistele ja eelnevalt kogetule-nähtule. Vahvaks ettevõtmiseks kujunes 1. ja 2.klassi õpilastele ettevõtluspäev „Noored käsitöömeistrid", mis toimus 23. novembril Mikitamäel.

Värska Gümnaasiumi 7. - 9.klassi õpilastel antakse igal õppeaastal läbi projekti võimalus tegeleda ettevõtlusega ja luua majandusõppe programmi raames minifirma, s.o. väikeettevõtte tegutsemise põhimõttel luua oma ettevõte, koostada äriplaan, hankida algkapital ning seejärel tegutseda tootmisprotsessiga. Valminud tootega osalevad noored erinevatel laatadel.

Sellel õppeaastal tegutseb koolis kolm minifirmat

Minifirma Tsitaadi Üllatus on Värska Gümnaasiumi 3 tüdruku firma, mis tegeleb üllatus-kotikeste tootmisega. Õpilasfirma liikmed on Anete Vabarna, Maia Mustimets ja Alic Koppel. Kotike sisaldab üllatust ja koti küljes on õpetlik tsitaat.

Õpilasfirma osales 8.detsembril õpilasfirmade laadal ,,Pärnumaa Jõulud''. Maia Mustimetsa sõnul sai minifirma laadal müüdud pea poole oma toodangust ning saadi ostjatelt head tagasisidet ja laadal müümise kogemusi. Õpilasfirma juhendajaks on Pille Kruustik.

Minifirma Ideemagnet meeskonda kuuluvad: Eike Koppel, Kerlyn Kisla, Kreete Ojaperv ja Mirjam Mehine. Nende toodanguks on külmkapimagnetid, mille põhjaks on kasutatud kadakat.

Kadakale on lisatud veidi värvi ning aforisme. Eike Koppeli sõnul on laatadel klient kuningas, ehk siis - ostja tuleb, valib endale sobiva põhjaga magneti ja nemad täiendavad seda vastavalt kliendi soovidele. Esmakordselt said needki tüdrukud oma tooteid tutvustada Pärnus õpilasfirmade laadal.

Minifirma Seto Puit on loodud viie 9. klassi noormehe poolt. Meeskonda kuuluvad: Oliver Lillestik, Kevin Hallop, Magnus Kapten, Damar Talas ja Omar Purik. MF konsuldandiks on õp. Heini Siilik ja juhendajaks õp. Pille Kruustik. Firma toodanguks on erinevad puidust tooted. Esimesteks müügimagnetiteks olid poistel puidust kalendrid ning puuvilja vaagnad, mis on valmistatud männipuidust ja pajuvitstest. Õpilasfirmade laadal „Pärnumaa Jõulud" võitis MF Seto Puit 51 firma seast puidust kalendritega parima toote auhinna.

11. klassi õpilased Kristjan Kattai, Elis Raudkett ja Moonika Roose moodustasid õpilasfirma Reklama, nende juhendaja on Helena Kudre. Elis Raudkett, ÕF president tutvustab ettevõtmist: ,,Reklama on firma, mis pakub reklaamiteenust. Hetkel kasutab meie firma teenust ligi 15 ettevõtet ning asutust. Meie sihtgrupiks on eelkõige kohalikud firmad Setomaal, kuna soovime edendada ka Seto turismi. Õpilasfirmade laat Pärnumaa Jõulud oli meie firmale esimene üritus, saime külastajatelt ja žürii liikmetelt väga palju kiita. Laada lõpus saime tunnustuse - parim teenus''. Samuti on noored uhked, et neist on kirjutatud Maalehes ja Pärnu Postimehes. Kõikide firmade tegemistest võid lugeda ka www.facebook.com.

Värska Gümnaasiumis õpivad ettevõtlikud noored ja usume siiralt, et mõnestki neist saab tulevikus ettevõtja. Tänan suure panuses eest laste juhendamisel kõiki Värska Gümnaasiumi majandusõpetuse õpetajaid ja firmade juhendajaid!