Foto: Andres Putting
Enne seda, kui perega eelmisel suvel Värskasse kolisime, elasin 10 aastat Tar­tus. Pärit olen aga Võrumaalt, väikesest Ähijärve külast Antsla vallas. Värskasse tõi meid mu mehe amet, kes alustas sü­gisest tööd Värska Gümnaasiumi bioloo­giaõpetajana. Mina olin siis veel noorema lapsega kodune ning lootsin, et kui kord aeg sealmaal, küll siis mullegi Värskas tööd leidub. Leiduski!

 Kultuurikorraldajana tegutsesin varem juba neli aastat. Korraldasin mitmeid kontserte, pidusid, kunstinäitusi ja -oksjone, kirjandus- ja luuleõhtuid jne.

Üheks suuremaks tööks pean autorilaulufestivali Mailaul korraldamist, millel tänavu juba kümnes aasta täitub - sellest viimased neli aastat minu käe all. Enne kõike seda oli minu tööandjaks ajaleht Postimees, kuhu kirjutan kaastöid täni­ni. Õppinud olen Tartu Ülikoolis ajalugu ning õpin seal ka praegu kirjanduse ja kultuuriteaduste erialal.

Värska Kultuurikeskuses ja üldse kultuuri puhul laiemalt on minu jaoks oluliseks eesmärgiks ja väljakutseks rohkemate inimeste kultuuri juurde toomine. Püüd­len selle poole, et rahvas harjuks kultuurielust aktiivselt osa võtma ning veedaks aktiivselt ja meeldivalt aega ka väljaspool oma koduseinu või internetiavarusi. Selle saavutamiseks pean vajalikuks huvitava ja mitmekülgse kultuuriprogram­mi pakkumist, traditsioonide austamist, avatud suhtumist ja suhtlemist, ning kaasamist ja koostööd nii inimeste, kui institutsioonide vahel.

Algaval kevadel ootab ees ridamisi kultuuri- ja spordisündmusi. 17.aprillil kü­lastab Värskat pimedatest muusikutest koosnev ansambel Tume, mis annab nii õpitoa muusikakoolis, kui õhtuse kontserdi kultuurikeskuses; 18.aprillil toimub Värska staadionil ja terviseradadel Südamenädala tervisepäev „Sinu sammud loevad", 21.aprillil näitab kultuurikeskuse kino Kadri Kõusaare uut filmi „Koh­tumõistja". Järgnevad Jüriöö jooks, rahvusvahelise tantsupäeva tähistamine ja volbriöö. Mai alguses peame lihavõtteid, toimuvad XX Seto pitsi päevad ning Jüripäeva kirmask.

Kõigest täpsemalt aadressil: http://www.verska.ee/et/kalender.