Puurmani vald

Puurmani nime kuuldes meenub mulle kõigepealt Puurmani loss, kus ma 1970. aastal keskkooli lõpetasin. Kuna minu kodu asus Puur­manist 7 km kaugusel Tõrve külas, siis kooliväline aeg mul eriti Puurmaniga ei seondu. Keskkoolis käies harrastasin ma sporti. Õpetaja Viktor Kuigi juhendamisel sai par­gis kergejõustikutrennis või ringvõimlas võrkpalli mängi­mas ikka paar korda nädalas käidud. Koolist on jäänud meelde muidugi kõik tore­dad õpetajad ja veel praegugi Puurmanist läbi sõites võib neist mõnesid kohata. Kõi­ge paremad mälestused on mul saksa keele õpetajast Lea Ojasalust, kes tõesti tegi keele nii selgeks, et veel praegugi, 40 aastat hiljem, Euroopas rännates ei jää saksa keelega kunagi hätta.

Puurmaniga on mul tihe side tänaseni säilinud, sest tänu minu vennale on kodu­maja säilinud ja suveti veedan ma seal oma perega palju aega. Puurmanis elab ka minu onu ja tänu temale ja tema perele olen ma Puurmani eluga hästi kursis. Olen külastanud Puur­mani valla poolt korraldatud kontserte nii lossipargis kui ka vastrenoveeritud lossis. Alati, kui Puurmanis käin või liht­salt läbi sõidan, on hea näha, kuidas vallas elu areneb.

2. Millega praegu tegeled? Räägi oma perest.

Peale Puurmani keskkooli lõpetamist läksin ma õppima tollasesse EPAsse, mille lõpe­tasin 1974. aastal ökonomist-raamatupidajana. Tööle asusin tollasesse Tartu näidissovhoo­si, Ilmatsallu, mille tänane nimi on AS Tartu Agro. Esial­gu töötasin raamatupidajana, hiljem ökonomistina ja viima­sed 10 aastat pearaamatupida­jana. Nii et minu 37 tööaastat on möödunud kõik ühes ma­jas töötades. 9 aastat töötasin ka paralleelselt Tähtvere valla soojusettevõttes raamatupi­dajana, kuid tänaseks on see ettevõte likvideeritud.

Minu elukaaslane, kellega olen koos elanud 26 aastat, töötab samas majandis peain­senerina. Koos oleme rajanud Ilmatsallu oma kodu. Mul on üks täiskasvanud poeg, kes on õppinud ärijuhtimist ja tegeleb Tartus kinnisvara haldamisega. Lapselapsi veel seni pole.

3. Kuidas võib olla Sinu tööst kasu oma koduvalla inimestele?

Otsest kasu minu tööst ma oma koduvallale ei oska välja tuua.