Peremees näitab, kuidas põllult vilja koristatakse. Fotod Piia Liblik Meie Vald

Leivanädala raames sõitsime 2. oktoobril Karilatsi Põlvamaa Talurahvamuuseumisse. Muuseumis oli meil võimalus liikuda ajas üle 100 aasta tagasi ning tutvuda talurahva eluga tollel ajajärgul. Peamist tähelepanu pöörati sellele, kuidas jõudis vanal ajal leib pere lauale. Läbi käidud ja järele proovitud said kõik etapid alates vilja külvamisest kuni sooja leiva söömiseni. Lõpetuseks oli meil veel võimalus vaadata filmi kõige selle kordamiseks ning tutvuda päris ehtsa veskiga.

Kuigi ilm oli vihmane, ei lasknud me ennast sellest häirida. Päev oli väga tore ja õpetlik. Aitäh õpetaja Vaikele selle korraldamise eest.

Marilee ja Karoliina puhastavad vilja sarjaga
Meie Vald