Pilt on illustreeriv Foto: Hendrik Osula

Vajadus oli taastada kooli õpetajaskonna poolel üle nelja aasta oodatud stabiilsus ja rahu, et õpetajad saaksid normaalsetes tingimustes oma põhitööga tegeleda ja et ei oleks pidevat vastasseisu ja stressi tekitavaid pingeid. Kahjuks arvab mõni väga ambitsioonikas inimene, et tal on õigus ja võime muuta kogu ümbritsevat maailma oma tahtmist mööda. Tegelikult aga tuleks leppida selliste oludega nagu on või leida uus koht, kus tingimused on soovidele vastavad (lähedased sellele, millisena neid näha soovitakse). Eeldada, et üldsus kohe kõigile soovidele järele annab ja et maailma saab muuta oma suva järgi, on pehmelt öeldes naiivne.

Kellel on soov kooli ümber toimunut meenutada, võib oma mälu värskendamiseks lugeda 12.04.2011.a. Pärnu Postimehest Teet Roosaare artiklit või sama aasta Oma Lehe juunikuu 162. numbrist Peeter Henningu artiklit. Või trükkides interneti otsingusse Uulu kooli uudised ja lugeda kasvõi kurikuulsa blogi artikleid. Analüüsivõimeline inimene peaks aru saama, et nii ei saanud lõpmatuseni kesta. Kooli oli ju muudetud „soovijate" tahtmist mööda - lahkuma olid sunnitud nii eelmine koolidirektor kui ka tunnustatud laulupedagoog ja hea ning võimekas huvijuht, sest neil ei olnud „paberid korras". Kui 2011.a. sügisel taas kooli tuldi, lootis nii mõnigi lihtsameelne, et nüüd on saabunud kauaoodatud rahu. Mida aga ei olnud ega tulnud, oli rahu ja üksmeel, kooli õõnestav tegevus ja kooli juhtkonna korralduste eiramine kestsid edasi. Jõuti isegi selliste lapsikusteni, et joosti iga pisiasja peale vallavanema juurde kaebama. Õpetaja peab lisaks oma eriala väga heale tundmisele ja lastega kenale läbisaamisele olema ja jääma ka teiste täiskasvanutega suheldes inimlikuks ning väärikaks inimeseks. Kuna koolidirektori ülesannete hulka kuulub ka hea ja koostöövõimelise kollektiivi loomine, siis peaks olema mõistetav, miks pärast aasta kestnud ponnistusi, mis kuhugi ei viinud, tuli lõpuks direktoril langetada see tema jaoks vägagi raske otsus.

Miks direktor ei suhelnud lapsevanematega, miks teised õpetajad ei rääkinud, miks...? Tegelikult - olgem ausad - kohalikud inimesed ju teadsid põhjuseid, miks kaks algklasside õpetajat töölt vabastati, see oli avalik saladus. Enamus Uulu kooli pedagoogidest on püüdnud nii vähe kui võimalik kirjutada või rääkida lootuses, et ehk väsib siis ka teine pool ja saab normaalselt tööd jätkata. Teada on ka see, et kui käivad juriidilised toimingud, tuleb vakka olla, sest kõike, mida ütled, kuigi see on siiras ja aus, võidakse kasutada sinu vastu.

Uulu kooli „korrastajad" kirjutasid veebruaris 2011 valla lehes, tsitaat: „...üks meiepoolne tingimus ......oli Eesti Vabariigis kehtivate seaduste täitmise järgimine Uulu Põhikoolis". Märtsis 2013 kirjutab aga nendega samasse valimisliitu kuuluv vallavalitsuse liige Oma Lehes, tsitaat: „Head kooli ei juhita seaduste, vaid südamega".

Mis siis nüüd on?

Tänaseks on Uulu Põhikooli töökollektiivis rahu taastatud. Kõik õpetajad on väga head oma eriala spetsialistid omades kõrgemat haridust, piisavalt kogemusi, suhtlemisoskust õpilaste ja kolleegidega. Erinevalt linna koolidest jääb haruharva Uulu koolis mõni tund ära õpetaja haiguse või koolitusel viibimise tõttu.

Kooli juhib võimekas direktor, kelle sarnast sooviksid endale paljud koolid. See on noor mees, kes omab kahekordset kõrgharidust (majandus ja kehakultuur). Vaatamata pingelisele olukorrale koolis ja kooli ümber on ta lühikese ajaga teinud mitmeid uuendusi: käivitus e-kool, uuendati kooli kodulehekülge, korrastati ja viidi kogu kooli dokumentatsioon nõuetele vastavaks. Ta on suutnud taastada kollektiivis rahuliku õhkkonna. Õpilaste seas on tal autoriteeti. Inimesena on ta väga heatahtlik ning aus. Mis viga kooli juhtida, kui rahalisi vahendeid on piisavalt! Meie direktor on tulnud toime ka pidevas eelarve kärpimise tingimustes.

Ükski kooli traditsiooniline üritus pole raha puudumisel ära jäänud. Tänu uutele õpetajatele ja huvijuhile on aga lisandunud terve rida uusi ettevõtmisi.

Kool on avatud kõigile, keda huvitab koolielu. Igas valla Oma Lehes kajastuvad Uulu põhikooli uudised. Kooli kodulehekülge http://www.uulu.edu.ee täiendatakse pidevalt, kõigist toimunud üritustest on pildigaleriid, nii et bluffimiseks nagu võimalust ei ole. Maikuus on koolis alati olnud lahtiste uste päevad. Keda koolielu tõsiselt huvitab, see on alati olnud teretulnud. Ka vilistlased on olnud alati oodatud.

Uulu kool on väike ja sellest tulenevalt turvaline, sest õpilastel puudub võimalus anonüümselt tegutseda, kõik tunnevad kõiki.

Uulu koolis on algklasside õpilaste jaoks pikapäeva rühm avatud kella 17-ni, Pärnu linna koolides töötab see vaid kella14-ni. Koolis on olemas mitmed tugisüsteemid, nimetaksin vaid logopeedilise abi võimalust õpetaja Aveli Auriku poolt, tunnirahu klassi, mille abil saab tundides tagada rahuliku töömeeleolu, sest on koht, kuhu rahutud rüblikud järele mõtlema ja iseseisvat tööd tegema suunata. Vajadusel koostatakse raskustesse sattunud õpilastele induviduaalsed õppekavad.

Tänu individuaalsetele õppekavadele ja õpetaja Evelin Tamme ennastsalgavale tööle on nii mõnelgi õpiraskustega lõpuklassi õpilasel õnnestunud põhikool lõpetada. Kas õpetajat ka tänatud on, seda ma ei tea, kuid loodan, et abi saanud õpilasi pole ei kritiseerijate ega näpuga näitajate seas.

Uulu kooli juures tegutseb mitmeid huviringe. Väga kõrgel tasemel on malering, juhendajaks Raivo Raaliste, suurepäraste tulemustega jätkab tööd eelmise lauluõpetaja ellukutsutud mudilaskoor õpetaja Anneli Kuninga dirigeerimisel. Vanemõpetaja Marikka Metsise juhendamisel käivad koos 4.-9. klassi inglise keele huvilised. Arvutihuviliste jaoks on arvutiring õpetaja Eve Sinika juhendamisel. Ajakirjanduse põhitõdedega saab tutvust teha õpetaja Ly Kuke juhendamisel kooli oma lehe Uulu öökull uudiseid toimetades. Näitemängust huvitatud õpilasi juhendab õpetaja Sirje Kõresaar. Spordiringidest on algklasside õpilaste jaoks õpetaja Kaja Stimmeri juhendatav pallimängude ja võrkpalli ring ning ka võimlemishuvilisi juhendavad õpetajad Sirje Kõresaar ja Kaja Stimmer. Käsitööhuvilised saavad lisatarkusi õpetaja Evelin Tamme juhendatavas näputöö ringis ning õpetaja Enn Pähni juhendatavas puutöö ringis. Ka kunstihuvilisi õpilasi juhendab õpetaja Evelin Tamm. Paljusid Uulu kooli õpilasi juhendavad treenerid Kadri Madissoo ja Anu Taveter Suusaklubi Jõulu noorterühmades. Uulu kool on teatavasti üks maakonna paremate sporditulemustega koole!

Hea ja arukas Tahkuranna valla rahvas! Hoia ja toeta oma Uulu Põhikooli - ta väärib seda! Usalda oma lapsed sinna. Uulu koolist saavad kõik, kes seda soovivad, hea tasemega põhihariduse. Kõigil aastatel on Uulu kooli lõpetanud õpilased olnud konkurentsivõimel ised Pärnu gümnaasiumides ja ka mujal, näiteks eelmisel aastal asusid kaks lõpetajat õppima Nõo gümnaasiumisse. Meie kooli lõpetajaid on nii Sütevaka, Koidula kui ka Hansagümnaasiumis. Tublid on ka need, kes valivad Pärnumaa Kutsehariduskeskuse. Meie õpilased on igal aastal osalenud erinevate ainete maakondlikel olümpiaadidel ning enamasti jõudnud esikümnesse, harvad pole ka kohad esikolmikus.

Julgen väita, et targalt ei toimi need lapsevanemad, kes iga hinna eest püüavad eeloleval ja lähiaastatel oma algklassides õppivaid lapsi Pärnu linna koolidesse saata. Lisaks linna keerulisele ja tormakale liiklusele, koolide suurusele ja laste liikumise sõltuvusele bussiliiklusest, ootavad Pärnu linna koolivõrku ees suured ümberkorraldused (vt. Pärnu Postimees 23.04.2013, U.Hännile artikkel või Pärnu Postimees 13.04.2013 juhtkiri „Kas koolikorraldus selgumas").