Kose Teataja

Kolme esimese kuu jooksul on valla eelarvesse laekunud 1 306 938 eurot ehk siis 25,4 protsenti. Kõige suurem tuluallikas on üksikisiku tulumaks - laekunud on 796 967 eurot.

See summa moodustab 108 protsenti möödunud aasta sama perioodi laekumisest. Kogu üksikisiku tulumaksu tõusu oleme planeerinud 2013. aastal 8,2 protsenti. Seega pärast esimest kolme kuud oleme tulumaksu laekumisega graafi kus.

Maksumaksjate arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on praktiliselt sama.

Maksumaksjaid on vähenenud eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kolme inimese võrra ja maksumaksjate arv on märtsi lõpuks 2473. Kose valla maksumaksja keskmine sissetulek 2013. aasta esimese kolme kuu keskmiselt oli 881 eurot kuus.

Töötute arv püsib

Esimese kolme kuu jooksul on töötute arv olnud stabiilne ja märtsi lõpuks ulatus töötute arv 145 inimeseni. Töötuse kõrghetkel oli see arv meie vallas 268 ja eelmisel aastal samal ajal 112. Viimastel kuudel on ka valla elanike arv vähenenud ja suurenenud Tallinna sissekirjutajate arv. Kas selle taga on Tallinna tasuta transport? Selle kohta on veel veidi vara otsuseid langetada, kuid usun, et poolaastast kokkuvõtteid tehes on pilt selgem.

2013. aastal vallast lahkujad selle aasta tulumaksu laekumist ei mõjuta. Seega 2013. aasta laekumine ohus ei ole. Mis saab edasi? Seda peab näitama aeg.

Kulude osas on üheks peamiseks mureks endiselt valla teedele eraldatud vahendite nappus. Kuigi 2013. aasta riigipoolne eraldis on jällegi suurem, ei ole võimalik kõiki probleeme teedel lahendada ka sellel aasta jooksul. Põhirõhk 2013. aastal on pandud Kose-Kose-Risti kergliiklusteele.

Hanked on lõppenud ja tööde algus seisab maaeralduste taga. Rakendusasutus EAS on kõik meie paberid kontrollinud ja nende rahaeraldus ootab keskkonnaministeeriumi ja valitsuse otsust, mis peaks paari nädala jooksul ka saabuma. Tööd lõpetame kindlasti sellel aastal.

Uued ruumid valmis

Endise Kose Teeninduskooli renoveerimine on lõpujärgus.

On veel mõningad sisetööd ja haljastus. Hanked uute ruumide sisustamiseks seadmete ja mööbliga käivad. Juba on spordisaal saanud omale sisustuse ja korvpallilahinguteks valmis. Läbi viidud on ka hanked heli-ja valgustehnikale ning kultuurimaja lava- ja aknakardinatele. Ees ootavad mööbli ja arvutustehnika hanked.

Täna näitavad kõik märgid, et 1. septembril saavad koolijütsid ja lasteaialapsed uude majja kolida. Kose gümnaasiumi 90. aastapäeva aktus toimub kindlasti uues majas.

Artikli kirjutamise hetkeks on meie soojatootja sõlminud lepingud uute katlamajade ehituseks AS Pelletiküttega. Lepingu kohaselt valmivad uued katlamajad nii Kosel, Kose-Uuemõisas kui ka Ravilas uue kütteperioodi alguseks.

Pärast uute katlamajade valmimist peaks saabuma ka kergendus nii valla kui ka teistele soojatarbijatele soojahinna alanemise näol. Loodame ka Oru põhikooli ja Oru lasteaia katlamajades üle minna pelletiküttele. See vabastaks nimetatud asutused ebameeldivast põlevkiviõli lõhnast. Koostöös MTÜ Kose Tenniseklubiga lõpetatakse pikaleveninud tenniseväljakute rajamine Kose alevikus ausamba ja Pargi poe vahelisele alale. Tänaste plaanide kohaselt peaksid esimesed mängud vastvalminud väljakutel toimuma veel selle aasta suvel.

Uus sümboolika

Kose ja Kõue valdade ühinemisprotsess on lõppenud.

Rahvas on oma sõna öelnud ja volikogud otsused vastu võtnud. Dokumendid maavanemale üle antud ja peagi on saabumas ka valitsuse otsus.

Kuidas edasi? Volikogude poolt heakskiidetud ühinemislepingu kohaselt on moodustatud kolm komisjoni. Kose valla vapi ja lipu kujunduse konkursi korraldamiseks on mõlema valla volikogud nimetanud oma esindajad ja peagi on oodata vapi ja lipu kujunduse konkursi väljakuulutamist.

Lisaks vallaesindajatele peab seadusekohaselt komisjoni kuuluma ka riigikantselei esindaja. Ootame meie ühise valla kunstimeistrite aktiivset osavõttu. Konkursi tingimused ja korra avaldame kindlasti nii Kose kui ka Kõue veebilehel ning ajalehtedes.

Hariduse arengukava väljatöötamiseks on samuti moodustatud komisjon, kes vastavalt ühinemislepingule peab oma töö tulemuse esitama volikogule 2014. aasta alguseks.

Praegu on siin segavaks asjaoluks riigi suutmatus kokku leppida üleriigilises hariduspoliitikas, aga küll Riigikogu peagi vajalikud seadusemuudatused vastu võtab ja meile kõigile saab selgeks - mis asi see kodulähedane põhikool on ja kui kaugel võiksid koolis käia gümnaasiumiastme õpilased.

Kose valla kultuurikontseptsiooni väljatöötamiseks on samuti moodustatud ühine komisjon, kes oma töö tulemused peab volikogule ette kandma 2014. aasta lõpuks.

Leader jätkab

Tõsist arutelu ühinemisläbirääkimiste käigus põhjustas tänaste valdade kuulumine erinevatesse Leader piirkondadesse. Vastavalt EL määrustele ja siseriiklikele seadustele saab reeglina üks vald koos oma ettevõtete ja MTÜdega kuuluda vaid ühte piirkonda. Koostöös teiste liitunud valdadega Viljandi- ja Läänemaalt, kellel samad probleemid, alustas Kose vallavalitsus umbes kuu aega tagasi läbirääkimisi põllumajandusministeeriumiga.

Meile sobiva tulemuse saavutamiseks tuli Kose vallavanemal kohtuda ja selgitusi jagada ka ministrile. Läbirääkimiste käigus kasutasime Eesti Leader Liit juhatuse aseesimehe Deiw Rahumägi abi.

Tänaseks on selge, kuigi ei ole veel allkirja ja pitsatiga paberit, et Kose vald saab kuuluda kuni käesoleva rahastusperioodi lõpuni kahte Leader- piirkonda. Seega meie valla Ardu, Kõue, Paunküla ja Habaja piirkond saavad kuuluda sellel EL rahastusperioodil MTÜ Järva Arengu Partnerid koosseisu. Loodame ka järgnevaks rahastusperioodiks saavutada läbirääkimiste teel sama tulemuse. Seega ei ole vaja hetkel, nii nagu nägi ette ühinemisleping, moodustada Leader küsimustega tegelevat komisjoni, selle töö on Kose vallavalitsus juba ära teinud.

Hoiame kindlasti ka edaspidi lugejaid kursis meie ühises vallas toimuvaga. Soovin kaunist kevadet meile kõigile.

Kutsun teid kõiki suurele kevadpeole "Kose kutsub külla" nii müüma, ostma kui ka head laulu ja pillimängu kuulama. Peol kergendab jalavaeva rong ja Kose gümnaasiumi laval mängitakse maha Kose noorte poolt Moliere'i näitemäng "Tartuffe".

Tuju hoiavad üleval valla taidlejad, kes on kutsunud külalisi ka naabervaldadest. Toimub jõustruktuuride demonstratsioon- esinemine. Ürituse käigus peetakse maha Põhja- Eesti meistrivõistlused grillimises - Grillfest. Peo lõpetame ühise simmaniga koos Zetodega. Kohtumiseni 11. mail Kosel, ühisel kevadpeol.