Nutilaboris saavad teadmishimulised lapsed ise katseid teha. Viimsi Teataja

Loodusteaduste huviringi juhendaja on entusiastlik Peeter Sipelgas, kes pälvis 2012. aasta Harjumaa aasta õpetaja tiitli. Sipelga sõnul tegeleb huviring peamiselt uurimuslike katsetega, mille käigus on õpilastel võimalik asetada end teadlase rolli.

Huviring õpetab noortele nägema probleeme, sõnastama uurimisküsimusi ja hüpoteese, planeerima ja läbi viima eksperimenti hüpoteesi kontrollimiseks, andmeid töötlema ja analüüsima ning järeldusi tegema. Üheskoos määratakse fosforhappe sisaldus karastusjookides, mõõdetakse juuksekarva elastsust, uuritakse suhkru pärmkäärimist ja valguse intensiivsust ning tehakse palju muid põnevaid elulisi katseid.

"Tundi alustan alati väikese teoreetilise sissejuhatusega, kus annan ülevaate, mida tegema hakkame, ja mis katsega on tegu. Nende teooriate põhjal üritavad lapsed ise hüpoteesi püstitada - mis nemad arvavad, kuidas üks või teine asi võiks välja tulla. Samuti annan igas tunnis töölehed, mida õpilased tunni ajal või hiljem kodus täidavad. Olen praktika ühendanud teooriaga," räägib keemiaõpetajast ja Viimsi kooli õpilasteaduste koordinaatorist ringijuht Sipelgas, kes püüab mingil alal andekamatele õpilastele leida väljundeid, et nad saaksid oma andeid koolis kasutada.

Uurides ringiskäijatelt, mis eelise Nutilabori annab, on poisid ja tüdrukud ühte meelt. "Siin on põnevad katsed, kuidas üks või teine asi toimub. 7. ja 8. klassis läheb lihtsamalt, sest kui õpetaja küsib midagi, siis tean kohe vastust ja saan õpetajalt kiita, et olen tubli. Siin käimine annab eelise, et tean teistest natuke rohkem," räägib 6. klassi õpilane Merili.

Temaga jagavad sama arvamust 4. ja 5. klassi poisid: "Nutilabor annab paremad teadmised tulevikuks, samuti kerge eelise tulevaseks füüsikaks ja keemiaks. Kas või edumaa teiste õpilaste ees katsete tegemisel."

Siinkohal lisab õpetaja, et lastele on oluline olla teistest lastest teadmiste poolest sammukese võrra ees.

Õpetaja Sipelgale valmistab suurt rõõmu, et lastel on huvi loodusteaduste, katsete ja eksperimentide vastu. Kuid samal ajal teeb talle muret, et teadmiste põhist huviharidust on vähevõitu. Tema sõnul on koolis palju muusika-, tantsuja kunstiringe, kuid puudust tuntakse loodus- ja täppisteadustest ning tehnoloogiast.

"Lisaks sellele, et vahendid on kallid, puuduvad ka inimesed, kes selliseid huvialaringe läbi viiksid," ütleb Sipelgas.

Eksperimentaalne loodusteadus tegutseb Viimsi koolis alates 4. oktoobrist 2012 ning on rahastatud SA Vaata Maailma poolt ja kuulub Nutilabori projekti. Ent juba enne ametlikku koostööd Nutilaboriga oli õpetaja Sipelga juhendada teadusring Taibu, kus 2.-5. klassi teadushimulised õpilased otsivad üheskoos vastuseid teadust puudutavatele küsimustele.

Nutilabori projekt, mis võimaldab noortel üle Eesti osaleda tehnoloogia huviringides, andis ka väikestele loodusteaduste teaduritele hoogu juurde, et arendada noorte infotehnoloogia- alast huvitegevust ning kasvatada nende huvi ja teadlikkust loodus- ja täppisteaduste õppimise vastu.

Projektiga Nutilabor on Vaata Maailma SA koos EMT, Elioni ja Microsoftiga võtnud eesmärgiks soodustada uute infotehnoloogia-alaste huviringide tekkimist, et selle abil suurendada noorte teadlikkust ning tõsta infotehnoloogiat õppima asujate arvu pärast gümnaasiumi lõpetamist. Käesoleval õppeaastal toetati 36 tehnoloogia huviringi käivitamist.