Viimsi Foto: Siim Lõvi

Viimsi valla keskkonna- ja planeerimisameti juhi Erik Vesti sõnul viib vald aastas läbi mitmeid uuringuid erinevates valdkondades, nagu näiteks liiklus, müra, õhusaaste ja ka radoon.

“Heaks tavaks on see, et ühiskondlike hoonete rajamiseks mõeldud detailplaneeringu koostamise eel – enne, kui arhitektid hakkavad planeeringulahendust välja mõtlema – viiakse läbi planeeringuala geoloogilised ja radooniuuringud. Kuna vallal on vajadus rajada juurde ühiskondliku kasutusotstarbega hooneid ja rajatisi (kool, lasteaed, vabaajakeskus vms), siis uuringud aitavadki meil välja selgitada, milline asukoht nii radooni kui ehitamise seisukohalt oleks kõige mõistlikum,” rääkis Vest.

Radoon on loodusliku päritoluga gaas, mis on värvitu, lõhnatu ja maitsetu. Aine tekib maapõues radioaktiivsel lagunemisel, mille käigus see võib levida maapinnale ja hoonete siseruumidesse. Iseenesest on tegu ohtliku ainega, mille puhul on eksperdid täheldanud, et see soodustab kopsuvähki. Eesti Geoloogiakeskuse Harjumaa pinnase radooniriski kaardi järgi on Põhja-Eesti pinnases radoonitase kõrge. Harjumaal puudutab see eelkõige Harku, Viimsi, Jõelähtme ja Kuusalu valda ning Maardu linna.

Loe edasi Harju Elust.