käed Scanpix

Delegatsiooni kuuluvad abilinnapea Ardo Agasild, linnavalitsuse liige Helmut Hallemaa, SA Viljandimaa Loomeinkubaatorid tekstiilikeskuse juhataja Kristina Libe, EELK Viljandi Jaani koguduse õpetaja ja Viljandi praostkonna praost Marko Tiitus ning Kirsti Käiväräinen (tõlk).

Viljandi esindajad külastavad Porvoos 2012. aastal avatavat kunstitehast, tutvuvad energiasäästliku elamupiirkonnaga, külastavad õppe- ja kompetentsikeskust ning Keskuskoulu algkooli.

Viljandi on 50. koostöötegevuse aastapäeva tähistanud terve aasta vältel erinevate ettevõtmiste ja kollektiivide kohtumistega. Viljandi Hansapäevade ajal avati Viljandis ja Porvoos fotonäitus. Sügisel arutasid edaspidiseid koostöövõimalusi kahe linna sotsiaaltöötajad ning koolijuhid tutvusid Porvoo haridusasutustega.