Foto: Ilmar Saabas

Suurim summa tegevuskuludest kulub jätkuvalt haridusele, mis on 52 protsenti linnaeelarve kulude kogumahust, sotsiaalvaldkonnale kulub 11 protsenti, kultuuri ja vaba aja ning spordivaldkonna tegevustele 16 protsenti. Linna majandusvaldkonnale on kavas kulutada 13 protsenti. Linnavalitsuse ja -volikogu kulud moodustavad vaid veidi üle 5 protsendi eelarve kogumahust.

Investeeringuid on tuleval aastal kavas teha 17,9 protsendi ulatuses eelarve kuludest ehk 3,8  miljoni euro eest, millest linna raha on koos laenuga 1,97 miljonit eurot. Laenu tuleb võtta kuni 1,59 miljonit eurot linna osaluseks pooleliolevate Euroopa struktuurifondidest rahastatavate projektide lõpetamiseks. Laen moodustab linnaeelarvest 7,4 protsenti.

Linnapea Loit Kivistik ütles, et erinevate objektide rekonstrueerimiseks ja muudeks investeeringuteks planeeritakse kokku 3,8 miljonit eurot, millest 1,9 miljonit eurot saadakse välisrahastuse või toetuste arvelt. Suurim summa, 36 protsenti investeeringutest ehk 1 377 587 eurot, läheb kultuurimaja rekonstrueerimiseks ja sisustuse uuendamiseks. Viljandi Paalalinna gümnaasiumi hoonesse plaanitakse 700 000 euro eest ehitada uued köögi- ja sööklaruumid (18 %), prügila ladestusala sulgemise lõpetamiseks kulub 430 457 eurot (11 %).

Teede ja tänavate rekonstrueerimiseks tuleb kasutada linna raha 400 000 eurot (10 %), millest suurim summa läheb vanalinnas asuva Pika tänava kordategemiseks. Kastani tänava esimese paisjärve puhastamiseks kulub 187 431 eurot (5 %) ning Lossipargi teede ja valgustuse rekonstrueerimiseks119 783 eurot (3 %) investeeringuteks planeeritud kuludest.

Viljandi linnapea Loit Kivistik selgitas, et käesoleva aastaga võrreldes ei saa veel linn lubada tegevuskulude kasvu, sest olukorra paranemine majanduses ei ole oluliselt mõjutanud linna tulude suurenemist. Eelarve kulude kasvu mõjutavad kõige rohkem tõusvad teenuste hinnad.

Osaliselt, kuni 7 protsenti, taastati tänavu septembrist linnaeelarvest palka saavate inimeste töötasu, mis samuti suurendab järgmise aasta linnaeelarve kulusid - palgafond kasvab kõikidel linna asutustel. Kärbitud töötasude taastamine täies ulatuses tuleb kõne alla alles siis, kui majandusnäitajad paranevad.

Käesoleva aasta lõpuks saab valmis Midrimaa lasteaia renoveerimine. Koos Karlssoni lasteaeda kahe uue rühma moodustamisega saavad uuest aastast lasteaiakoha 80 last rohkem kui 2011. aastal. Seega peaks panustamine lasteaiakohtade juurdeloomisele tagama Viljandi linnas järgmisest aastast lasteaiakoha igale lapsele, kelle vanemad seda soovivad.

Samuti lõpeb tänavu hooldekodu hoone vana osa renoveerimine, mille tulemusena koos kevadel valminud juurdeehitusega saavad seal elukoha 57 Viljandi linna hoolealust. Vaatamata pingelisele eelarvele peab linn ka tuleval aastal oluliseks laste ja noorte huviharidust ning jätkab panustamist nelja huvikooli tegevusse.

2012. aasta eelarveprojekt tuleb esimesele lugemisele detsembrikuu volikogu istungil 28. detsembril.

Linnaeelarve eelnõu ja selle seletuskiri on avalikustatud Viljandi linna koduleheküljel (kohalik võim-eelarve) ja linnaraamatukogus.