Valla ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Kadri Kopso fotol on äsja paigaldatud uhke klaaspüramiid Väike-Maarja vald
Soodsad ilmastikuolud lubasid kõik Võivere otspunkti tähistava klaaspüramiidi ehitustööd sügisel ära teha. Kevadel paigaldatakse infotahvlid ja avatakse otspunkt huvilistele vaatamiseks.

Projekti koostas arhitektuuribüroo "Vana Tallinn" (arhitekt Elo Sova), ehitustööd tegi OÜ Restaure, omaniku- ja muinsuskaitse järelevalvet teostas Jaak Kimmel.

Projekti kogumaksumus oli 9 400 eurot, sellest 7050 eurot tuli toetusena Euroopa Liidu Leader programmilt.

Mõte otspunkti tähistamisest hakkas liikuma pärast 2007. a oktoobris Avanduse mõisas toimunud konverentsi "Struve geodeetiline kaar. Avanduselt UNESCO maailmapärandisse". Otspunkti tähistamise korraldamiseks moodustati töörühm, kuhu lisaks kohalikele huvilistele ja valla esindajatele kuulusid ka maa-ameti ja muinsuskaitse esindajad.