Pilt on illustreeriv Scanpix

Aeg kaob, rõõmud jäävad, katmas kord su pead valge juus". Need read on kirjutatud ühte ilusasse laulusalmi. Nii see tõepoolest ka on.

Aeg kaob märkamatult ja taas oleme jõudnud uude aastasse. Oleme hinnanud eelmise aasta tegevusi ja seadnud plaanid selleks aastaks. Täna võime analüüsida, kui väärtuslikult oleme oma aega kasutanud. Samuti peaksime endalt küsima: mida me oleme teinud oma riigi ja kodukandi heaks, mida MINA olen teinud? Veebruaris tähistame järjekordset kodumaa sünnipäeva. See on kõige õigem aeg seda küsimust endalt küsida.

Tavaliselt räägitakse, kui rahul ma oma riigi ja valla eluga olen. Rahulolu aga saab tulla sellest, mida ma ise olen selle nimel teinud. Sellele küsimusele on piisavalt olnud aega vastust otsida, sest tänavu möödub Eesti Vabariigi taastamisest 21 aastat. Oleme selle Eesti esimene põlvkond, hoolimata vanusest. Loodut vaadates peame endalt küsima ka seda: kui rahul ma oma looduga olen? Olen ma midagi valesti teinud või tegemata jätnud?

Enamik arvab, et minust ei sõltu ju mitte midagi, kuid see arvamus on täiesti vale. Eesti ja meie kodukandi areng sõltub ainult meist endist ning iga ühe panus ja tegevus on väga oluline. Aga kuidas ennast kuuldavaks teha?

Täna, vabariigi sünnipäeva eel, pöördun meie valla tuleviku ehk meie noorte poole. Olen juba varem kutsunud Sõmeru valla noori moodustama noortevolikogu ning julgustan selle tegevuse alustamist. Noortevolikogu tagab noortele võimaluse rääkida kaasa otsuste tegemisel, mis puudutavad noorte elu, omada võrdseid võimalusi täiskasvanutega, saada heaks kodanikuks ja aktiivsemalt osaleda ühiskonna elus ning tutvuda demokraatia põhimõtetega. Kohaliku omavalitsuse noortevolikogu liikmeks võivad olla noored vanuses 13-26, kelle elukoht on registreeritud Sõmeru valda. Nendeks võivad olla aktiivsed õpilasesinduste ja noorteühingute esindajad ning ka organiseerumata noored, noored, kes ei kuulu noorteorganisatsiooni või -gruppi ning on eakaaslaste endi poolt valitud.

Noorte osalust on vaja noortele endile, et end kuuldavaks teha. See aitaks volikogul ja vallavalitsusel nende soovidega paremini arvestada ning tagaks selle, et noored saavad ise oma elu mõjutada enam kui kunagi varem. Mida rohkem saavad erinevas vanuses kodanikud tõstatada küsimusi ja osaleda otsustamisprotsessis, seda õiglasemad on valmivad otsused ja seadused ning kaaskodanikel on lihtsam neid tunnustada. Noortekogu töös osalemine annab suurepäraseid kogemusi ja oskusi edaspidiseks eluks, täiendab õppimisvõimalusi, soodustab tasuva ning meelepärase töö leidmist, võimaldab veeta vaba aega sisukalt ja arendab suhtlemisoskust.

Kuid algatus ja tahtmine noortevolikogu loomiseks peab tulema teie poolt, head noored. Kui teie soov on olemas, siis andke sellest palun teada. Viime selle üheskoos ellu!

Meie vald saab paremaks, tugevamaks ning avatumaks ja suuremaks ainult meie ühise armastuse ning hoolimise toel.

Kaunist Eesti Vabariigi sünnipäeva meile kõigile!