Tere taas, hea Sõmeru Sõnumite lugeja. Eesti rahva jaoks on jälle käes aeg ajaloo tähtsate sündmuste tähistamiseks. Kuulsa Paju lahingu võit 31. jaanuaril 1919, Tartu Rahu lepingu sõlmimine 2. veebruaril 1920 ja Eesti Vabariigi väljakuulutamine 24. veebruaril 93 aastat tagasi.

Soovin Teile südamest õnne meie riigi sünnipäeval. See päev liidab meid rõõmus ja mures, vastavalt sellele, millised emotsioonid meil hinges on ning palju me oma maad armastame.

Riik vajab meie tugevaid käsi ja terast mõistust, edasi pürgiva eestlase jonni ning värsket vaimu. Eesti riik vajab meid ja meie vajame riiki. Vastasel juhul kaoks selle olemasolu mõte.

Kas me tunneme vastutust oma riigi ees? Kas me oleme oma riigi suhtes hoolivad või teeme talle oma väljaütlemistega hoopis ülekohut? Lihtne on süüdistada riiki kõige selle eest, mis elus on halba. Aga kas me oleme küsinud endalt, mida me ise oleme riigi, valla ja kodukandi heaks teinud?

Vähemalt on meil endil ole-mas suured eeskujud. Sõmeru PK sööklajuhataja Urmas Lindlo sai hakkama vägiteoga, võites vabariiklikel võistlustel parima koolikoka tiitli. Kuid see pole kõige olulisem. Olulisem on see, et meie lapsed söövad koolis tervislikku ja maitsvat toitu. Samuti loodan, et sellest tekib edaspidiseks eluks harjumus väärtustada tervislikku toitumist, mis tagab meie lastele kvaliteetse ja pika eluea.

Eelmisel aastal valminud Sõmeru külakeskus on hoone on teinud valla lühikese ajaga tuntuks kogu riigis. Mina pean selle hoone loojaks vallavanem Peep Vassiljevit, kes seda protsessi juhtis kuni võiduka lõpuni. Samas võib nüüd öelda, et see ongi vallavanema töö. Teades aga, kui palju aega Peep selle hoone valmimisele pühendas, võib öelda, et on veel inimesi, kes suudavad.

Majanduslikult raskel ajal räägitakse palju rahast. Enamasti räägitakse, et raha pole piisavalt. Kuid palju asju saab paremaks muuta ka siis, kui raha on vähe. Tänane olukord vallas nõuab tulevikku suunatud otsuste tegemist. Alustasime uue arengukava koostamist, millega määratleme valla arengusuunad vähemalt 15 aastaks. Kallis rahvas! Loodame väga Teie initsiatiivile ettepanekute edastamisel arengukavasse.

Vaid koos suudame valla arengut suunata nii, et inimesed oleksid kodukandiga rahul ning kõik saaksid uhkusega rääkida, et Sõmeru vallas on hea elada.

Kõigil oli võimalus täita ankeetküsimustik. Tähtaeg on küll tänaseks möödas, kuid kui keegi väga soovib, saab seda teha veel kuni veebruari lõpuni. Toimuvad külakoosolekud, kus vallakodanikud saavad omi ideid ja arvamusi avaldada. Kõik on oodatud 12. märtsil Sõmeru vallakeskusesse, kus toimub arengukava visiooni konverents.

Austatud Sõmeru ettevõtjad! Pöördun Teie poole eriliste tänusõnadega. Olete viimastel aastatel pingutanud, et rasketel aegadel ellu jääda. Suur tänu Teile, et olete kõige kiuste hakkama saanud ja inimestele tööd pakkunud. Mida paremini teil läheb, seda paremini läheb ka vallal. Kodumaa sünnipäeval tuleks eelkõige Teile medalid rinda riputada, et riik ja vald on püsima jäänud ning majandusraskustest üle saamas.

Kaunist Eesti Vabariigi sünnipäeva kõigile!