Uued esimehed ja aseesimehed said turismispordi ja kultuurikomisjonid. Turismikomisjoni esimeheks sai Margo Krüünvald, aseesimeheks Luule Saar; spordikomisjoni esimees on Enn Sepma, aseesimees Silver Eljand, kultuurikomisjoni esimees on Aivo Meema, aseesimees Külli Uibo.

Alates 1. jaanuarist 2011 lõpetab tegevuse vallavalitsuse allasutusena Otepää Turismiinfokeskus. Selle asemel jätkab oma tööd SA Otepää Turism.

“Otepääle, kui turismipiirkonnale on toimiva turismiinfo pakkumine väga tähtis,”ütles volikogu esimees Aivar Nigol. “Muutumas on turismiinfokeskuste riiklik rahastamine, mis ei võimalda keskuse tööd vanaviisi jätkata. Turismiinfoteenuse osutamine piirkonda peab kindlasti alles jääma. Uues vormis ehk sihtasutusena tegutsedes saame rohkem kaasata huvigruppide esindajaid otsustusprotsessi, taotleda projektidest lisavahendeid ning seega võimalused kvaliteetse turismiinfoteenuse pakkumiseks on hoopis suuremad.” 2009. aasta aprillist andis EAS Otepää Vallavalitsusele üle Otepää Turismiinfokeskuse. Turismiinfokeskus on Otepääl tegutsenud 1992. aastast alates, olles esimene rohelise I-punkti märgiga, riiklikult tunnustatud turismiinfokeskus Eestis.