Valimisnimekirjade toomine Foto: Ester Vaitmaa

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist prognoositakse aasta alguse laekumisi arvestades 270 000 euro ulatuses ja maamaksu 89 000 euro ulatuses. Tulude poolele lisanduvad veel riikliku toetusfondi ja tasandusfondi summad vastavalt 138 098 ja 67 953 eurot ning valla majandamistegevusest laekuvad summad 36 073 ulatuses.

Suurimaks kululiigiks on Käru vallas hariduskulud, millele eelarvest on arvestatud kokku 312 157 eurot ehk 51,7 % eelarve kuludest. Järgnevad üldised valitsussektori teenuste kulud moodustades 18,9% eelarvest, sotsiaalse kaitse kulud 15,4 % eelarvest ning neljandana vaba aja, kultuuri ja religiooni kulud, mis on 9,8 % eelarvest.

Volikogu otsustas, et soovitakse olla kursis ka igakuiselt tulumaksu laekumistega, et vajadusel teha eelarvesse korrektuure, kui aasta alguse positiivsed laekumised peaksid muutuma.

Kultuuri- ja spordisündmuseid jagub igasse kuusse

Käru valla kultuuritöötaja Eva Seera tutvustas volikogule 2014. aasta kultuuri- ja spordisündmuste kava, kus omal kohal on juba traditsioonilised sündmused nagu näiteks emadepäeva kontsert, jaanipidu, Käru järve päev ja valla sünnipäeva tähistamine kui ka just sel aastal lisanduvad sündmused nagu näiteks laulu- ja tantsupeoga seotud „Tuletulemine" 29. juunil. Spordisündmuste osas jätkatakse kindlasti tavaks saanud võistlustega ja võistkondade toetamisega võistlustel osalemiseks, aga juba teist aastat kavandatakse ka osaleda terviseradade sarjas „Jookse ja kõnni Raplamaa terviseradadel" ning 5. juulil on terviserajal taas mürisemas sääreväristajad ja toimub Käru aleviku säärude võidusõit Saku sääruklubi eestvedamisel. Kuna olemasoleva rahaga kõike päris 100%liselt tehtud ei saa, plaanitakse Seera sõnul lisarahastust taotleda ka nii Raplamaa Omavalitsuste Arengufondist, Kultuurkapitalilt kui ka teistest kultuuri ja sporti toetavatest fondidest. Volikogu poolt avaldati tugevat toetust kaasata sündmuste rahastamisse enam ja julgemalt ka kohalikke asutusi ja ettevõtjaid, et seeläbi plaanitud ja rahva jaoks olulised sündmused kindlasti ka teoks saaksid.

Üldplaneering muudatusi ei vaja

Volikogu otsustas jätta kehtima Käru vallavolikogu 27.11.2008 määrusega nr 8 kehtestatud Käru valla üldplaneeringu ning täiendada seda regulaarselt kehtestatud detailplaneeringutest tulenevate muudatustega.

Volikogu andis nõusoleku maatüki Aia tn 21 a koormamiseks isikliku kasutusõigusega Sangar-Ülo Kaunissaare kasuks.

Tegemist on põhikooli staadionimaja taguse ja naaberkrundi vahelise 488 m2 maatükiga. Kasutusõigus seati tähtajatult.


Asutamisel on omavalitsuste finantseerimiskeskus

Vallavanem Elari Hiis tutvustas volikogule ettepanekut liituda loodava Kohalike omavalitsuste finantseerimise keskusega, mille põhieesmärgiks on mahuefekti kaudu soodsamate finantsvahendite hankimine rahvusvahelistelt kapitaliturgudelt ning investeeringute haldamine. Volikogu andis põhimõttelise nõusoleku keskusega liitumiseks.

Vallavanem kõneles põgusalt tulevase pritsumaja hoone sisetööde kulgemist. Plaanikohaselt peaks sisetööd saama lõpetatud märtsikuu lõpuks ja seejärel saab hoone osaliselt ka kasutusele võtta.

Esimesed sündmused hoonesse on juba ka kavandatud. Hoone küttesüsteemide hanke võitis Sigma System OÜ, kellega on leping juba sõlmitud ja kes on majas küttesüsteemi rajamisega ka algust teinud.

Vald plaanib osaleda messil, et kutsuda aktiivseid ja ettevõtlikke linnainimesi maale elama

Käru vald plaanib osaleda messil „Maale elama!", mis toimub 26. aprillil Tartus. Messil osalemist on lubanud toetada Raplamaa Partnerluskogu. Raplamaalt plaanib lisaks Käru vallale messile välja minna ka Märjamaa, Kehtna ja Vigala vald.

Messil loodetakse ennest tutvustada kui hea asukohaga väikevalda, kus kõik eluks vajalikud teenused olemas, toimib hea rongiühendus ja olemas on toetav kogukond.

Messile soovitakse kaasata kindlasti Kädva külaselts, Käru heade tegude muuseum ja aktiivseid vallakodanikke, kes kõige paremini meie kogukonda iseloomustavad. Taas on lähenemas emadepäev ja kõik on oodatud esitama aasta ema kandidaate. Aasta ema statuudiga saab tutvuda valla kodulehel. Omapoolsed ettepanekud koos põhjendusega tuleks eitada hiljemalt aprillikuu volikoguks.

Kädva ja Lungu rahva ühendus vallakeskusega paraneb

Maakonna bussiliinide uus hange võib tuua Kädva ja Käru vahele lisaks praegustele esmaspäevastele ja reedestele liinidele lisa. Nimelt on kavas pikendada hommikust Raplast tulevat bussiliini Käruni, millega saaksid kooli õpilased ja lasteaialapsed Lellest, Kädvalt ja Lungust.

Kädva rahvas aga jõuaks nii hommikuks Kärusse tööle kui ka hommikusele Tallinna suunduvale rongile. Samuti pikeneb pealelõunane liin Käruni, et alustada poole nelja paiku pealelõunal Kärust tagasiteed Raplasse, et katta taas kooliõpilaste kojusõidu vajadus ning võimaldada Kädva inimestel Kärus poes käimist või kiiret asjaajamist. Buss seisaks Kärus orienteeruvat veerand tundi.

Vallavalitsus algatas Kädva külas asuva endise mürgilao hoone peremehetuks tunnistamist. Vallavalitsuse taotlused Lao tn 37 (PKV-hoone tagune) ja Puiestee tänava äärse maatüki, kuhu on kavas rajada parkla kiriku tarvis, munitsipaalomandisse taotlemine seisab juba pool aastat ministeeriumis vastust saamata. Volikogu tegi ettepaneku saata vastav meeldetuletus, et asjad liikuma saada.

Järgmine korraline volikogu istung toimub 24. aprillil.