Võru Linna Leht

Üritusel tänati pikaajalise koostöö eest Võru linna teenetemärgi omanikku Jörg Spechti, kes on 20 aasta jooksul edendanud Võru linna ja Saksamaal asuva Võru sõpruslinna Bad Segebergi vahelisi suhteid.

Selle aja jooksul on tema kaasabil toetatud nii haiglat, päästeametit kui ka Võru linna hallatavaid asutusi, eelkõige Võru Järve kooli.

LIINA TEGO 2012 - Võrumaa toidukeskuse rajamine

Võru Linna Lehe ja linnavalitsuse veebilehe vahendusel korraldatud küsitlus näitas, et linlased hindavad möödunudaastastest ettevõtmistest enim Võrumaa toidukeskuse rajamist.

Võrumaa toidukeskus avas uksed 2012. aasta novembrikuus. Tuliuus pood Võru kesklinnas Katariina alleel on võtnud südameasjaks põhimõtte, et võrulane peab oma toidu kätte saama otse tootjalt ja võimalikult värskena.

Võrumaa toidukeskuse teisel korrusel paikneb avar söögisaal, mida kaunistab Navitrolla seinamaal. Kaks väiksemat saali on mõeldud konverentside ja pidude korraldamiseks. Mõnusasti saab aega veeta kohvikus, mille terrassilt avaneb vaade Katariina alleele.

Huvitava arhitektuurilise lahendusega Võrumaa toidukeskuse maja on pälvinud tähelepanu üle-eestilisel konkursil „Aasta puitehitis".

TEGIJA 2012 - Karmo Tõra

Võru juurtega arhitekt Karmo Tõra on oma loominguga taas kodulinna ilmet rikastanud. Vähe on Eestis neid autoreid, kes ristkihtliimpuitu sama hästi tunnevad ja oma töödes nii kasutada mõistavad, kui seda teeb Karmo Tõra. Äsja Võrus avatud Võrumaa toidukeskuse hoone sai konkursil „Aasta puitehitis" kaks eripreemiat. See Karmo Tõra projekteeritud hoone pälvis auhinna nii liimpuidu kui ka ristkihtliimpuidu parima kasutuse eest. Karmo Tõra on osanud kaupluse, söökla ja konverentsiruumid soliidselt ühe katuse alla mahutada, samuti vääristab Võrumaa toidukeskus Võru kesklinna arhitektuurilist üldpilti.

KULTUURI- JA HARIDUSASUTUS 2012 - EELK Võru Katariina kogudus

Katariina kirik pühitseti sisse 1793. aastal. Sealtpeale on mitme sajandi jooksul igal pühapäeval ja suurtel kirikupühadel kostnud üle linna kirikukellade hääl sõnumiga taeva ja maa ühtsusest, kutsega inimestele saada rikkaks ja kauniks oma vaimus. Kogudus on oma osa hoidja, selle jagaja ja samas ka uute väärtuste looja. Põlvkonnalt põlvkonnale antakse see ülesanne edasi ... Püha Katariina kiriku valmimisest möödub tänavu 220 aastat.

ETTEVÕTE 2012 - OÜ Nauta MV

Võrus Niidu tänavas tegutsevas ettevõttes Nauta MV valmistatakse alumiiniumkerega kaatreid. Neid veesõidukeid hindavad kõrgelt nii kliendid Rootsis kui ka erialaajakirjad. Ettevõte alustas 2004. aastal tööd kahe mehega.

Nüüdseks on komplekteeritud seitsmeliikmeline meeskond, kes toodab iga kuu Rootsi turu tarbeks ühe alumiiniumpaadi. Rootsi spetsialistid ja kasutajad on öelnud, et Võrus tehtud paadid on maailma parimad - neid on mugav kasutada ja need on karmides Põhjamaa oludes töökindlad.

Märkimisväärne, et kogu tootearenduse on teinud ettevõtte töötajad. Päris uhke on veel kord rõhutada, et Rootsi sõltumatud hindajad tunnistasid Võrus valmistatud paadi omataoliste seas parimaks.

MITTETULUNDUSÜHING 2012 - Võru noortekeskus

Võru noortekeskus tegutseb Võru linna ja valla noorte vaba aja sisustamise nimel alates 2003. aastast. Väikestesse hubastesse ruumidesse mahub aasta ringi põnevaid ja mitmekesiseid ettevõtmisi: sisukad õhtud piljardi ja lauamängudega, meisterdamised, teemapäevad, töötoad, kultuurisündmused, nõustamisvestlused. Suviti töötab nüüd Võrus ka õpilasmalev.

Tegutsemisvõimalusi leitakse Võru linnas, maakonnas ja välismaalgi. Koostöös rahvusvaheliste partneritega korraldatakse noortevahetust, võetakse vastu vabatahtlikke välismaalt ja saadetakse meie noori vabatahtlikke teistesse riikidesse. Võru noortekeskus koordineerib noorte töövahetusprojekti „Euroopa vabatahtlik teenistus".

UUS TULIJA 2012 - Danpower GmbH

Danpower GmbH kuulub Saksamaa suurimate piirkondlike soojusettevõtete hulka.

Ettevõttel on Saksamaal kaheksa puidukatlamaja, kaks suurt puidu baasil töötavat koostootmisjaama ning üks jäätmekütusel töötav koostootmisjaam. 25 biogaasijaamaga on Danpower Saksamaal viiendal kohal.

Viimastel aastatel on Danpower üha rohkem keskendunud taastuvenergiaprojektidele.

Eelmisel aastal laienes ettevõte ka välismaale, ostes Võru linna soojaettevõte, aktsiaseltsi Võru Soojus. Augustis sõlmitud tehinguga on Võru linn saanud endale pikaajalise ja usaldusväärse partneri.

Ettevõte investeerib soojatootmisse ning kaugküttevõrkudesse, et tagada Võru linna elanikele soodne ning keskkonnasäästlikult toodetud soojusenergia.

KULTUURITEGELANE 2012 - Heino Pehk

Heino Pehk on kõrgelt hinnatud Võru dirigent ja muusikapedagoog. Ta on pilliõpetaja ameti kõrvalt töötanud koorijuhina (aastast 1965) ning on tänaseni Võru meeskoori peadirigent. Lisaks juhatab ta praegu segakoori Videvik.

Heino Pehki elutöö suurust näitab 85aastase meeskoori kõrval ka aastani 2000 tegutsenud Võru õpetajate segakoor Cantus. Võru meeskoor ja segakoor Cantus on särava dirigendi ülisäravad teekaaslased. Koori elu ei saa dirigendi omast lahutada ja vastupidi. Koor ja dirigent astuvad ühte jalga dirigendi taktikepi järgi.

Koorijuht Heino Pehk oskab igale laulule ja koorile elujõu sisse puhuda. Ta leiab traadita ühenduse iga lauljaga.

Heino Pehki kooridel on siiani tähtis osa kultuurikeskkonna loomisel Võru linnas. Võru meeskoori võib sajandi doonorkooriks nimetada - siit on nii mõnigi 20. sajandi lõpul asutatud segakoor endale häid lauljaid näpanud.

SPORDITEGELANE 2012 - Andu Värton

Staažikas rallimees ja autospordi austaja Andu Värton on Võru spordielu rikastanud autorallide korraldamisega.

Andu haridustee on seotud autondusega ja seepärast pole imestada, et ta juba varakult sammud autospordi poole seadis: alguses vigursõidu jõuproovidel, siis autorallivõistlustel kaardilugeja rollis ning hiljem juba juhina. Lisaks motospordile tegeleb Andu aktiivselt teiste spordialadega - suviti pikamaajooksu ning talviti suusatamisega.

Viimased 20 aastat on Andu ise autorallisid korraldanud - kord korralduskomitee liikmena, kord võistluste direktorina. Võrumaa kuppelmaastiku kurvilistel teedel peetavad rallivõistlused meelitavad kohale sadu osalejaid ning tuhandeid pealtvaatajaid.

SOTSIAALTÖÖTAJA 2012 - Margit Kõivomägi

Margit Kõivomägi on töötanud Võrus perearstina aastaid. Arsti elukutse on äärmiselt pingeline ja nõuab empaatiat. Tuleb töötada suure ülekoormusega: sageli annab Margit patsientidele abi ka siis, kui kell on üle südaöö. Ka nädalavahetustel on võimatu „ei" öelda. Pika aja jooksul on kogetud kõike - palju rõõmu ja magamata öid. Arst, kes teeb oma tööd südamega, väärib suurt austust. Margit elab kaasa patsientide rõõmudele ja ebaõnnestumistele, ta on alati olemas, vahel ehk rohkemgi kui oma pere jaoks.

Margit on tugev isiksus, kes oma patsientidest hoolides võitleb nende eest. Oma perearstikeskuses on ta loonud koostöövõimelise ja inimliku soojusega töötava meeskonna. Margit Kõivomägi osaleb ka Võru linna tervisenõukogu töös.

ETTEVÕTJA 2012 - Piret Pilberg

Piret Pilbergi kirg on linaste riiete kavandamine ja valmistamine. Huvi lina vastu tärkas Piretis aastaid tagasi ning nüüdseks on sellest saanud tema põhitöö. Oma ettevõtet on Piret arendanud sihikindlalt. Ta tunneb oma loomingust rõõmu. Piret kavandab ja õmbleb igat uut toodet suure pühendumise ja kirega.

On imetlusväärne, kuidas Piret nii spetsiifilises valdkonnas disaineritööga hakkama saab ja ettevõtjana läbi lööb. Piret Pilbergi Linasedriided on kaubamärk, mis garanteerib kvaliteedi.

Võib öelda, et Pireti loodud rõivaeseme kandja kuuleb igas seltskonnas komplimente. Võrus Tartu 31 asuvas kaupluses-salongis on meeldiv endale sobivat valmisriiet otsida ning isikupärast kostüümi, kleiti, seelikut või midagi muud tellida. Kaupluse-salongi perenaine pakub müügiks ka linikuid, kotte, kangaid, pitse, rahvuslikku paela ja savinõusid.

AASTA NOOR 2012 - Mariann Nirk

Mariann Nirk on Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi 12. klassi õpilane, kelle elu kirjeldab kõige paremini vanasõna - kes palju teeb, see palju jõuab. Mariann laulab neljas kooris. Ta mängib viiulit, kontrabassi, klaverit ja kitarri, kusjuures kitarrimängu on Mariann selgeks saanud omal käel ja õpetab seda noorematelegi.

Mariann on Võru muusikakooli vilistlane ning osaleb aktiivselt kooli keelpilliorkestris ja Lõuna-Eesti mandoliiniorkestris. Vahel tõesti tundub, et pole pilli, mida Mariann ei mängiks. Tüdruk nagu orkester.

Mariann kirjutas pühendusega väikevennale laulu ja saatis selle üleriigilisele olümpiaadile. Tulemuseks esikoht ja heliteose pääs 4. klassi laulikusse. Mariann Nirgi suur armastus on pärimusmuusika. Sellel alal oskab ta teisigi noori sütitada. Juba kolm aastat on Mariann võtnud tõsiselt oma ülesandeid Võru folkloorifestivali toimkonnas. Ta oli kõigest 15aastane, kui alustas festivali noortelava programmi koostamist. 2012. aastal koondusid Marianni ümber festivali ligi 50 vabatahtlikku. Mariann esindas Võrumaad rahvusvahelise folkloorifestivalide ja rahvakunstiorganisatsioonide nõukogu kohtumispäevadel, ülesandeks mitme töötoa tegevuste korraldamine.

AASTA TOETAJA 2012 - Reet Utsu

Reet Utsu on töötanud aastaid Võrus Keskkonnainvesteeringute Keskuse maakondlikus büroos projektispetsialistina. Paljud linna projektid on saanud toetust keskkonnaprogrammidest. Näiteid annab kokku lugeda: Katariina allee rekonstrueerimine, jalgrattaparklate rajamine, Kreutzwaldi pargi ja paviljoni remonditööd, Kubija rannaala korrastamine, Koreli oja puhastamine.

Keskonnaprojektide elluviimine on nüansirikas protsess. Võru linna elanikuna oskab Reet hinnata tegelikke vajadusi ja võimalusi. Reet Utsu on oma avatud olemise, asjatundlikkuse, abivalmiduse ja ka nõudlikkusega olnud linnavalitsusele heaks nõuandjaks.

Temaga koostöös on alati leitud parimad võimalused Võru keskkonnaprobleeme lahendada.
______________________________________________

Ülemine rida vasakult: Mart Timmi, Karmo Tõra, Dmitri Bondarev, Taimar Timmi, Heino Pehk, Peeter Saar, Andu Värton, Mart Perli, Andres Mäevere, Sven Schmieder, Jörg Specht ning alumine rida vasakult: Mariann Nirk, Einike Mõttus, Jüri Kaver, Margit Kõivomägi, Reet Utsu, Piret Pilberg, Kairi von Wolff, Erki Saarman. Foto: Jüri Kuusk