Foto: Lauri Semevsky

Tulueelarve on 11 730 975 eurot, kulueelarve 11 581 208 eurot ning finantseerimistehingute eelarve 734 155 eurot. Eelarvesse on planeeritud investeeringuid summas 5 010 445 eurot.

Linnapea Jüri Kaveri sõnul on 2012. aasta eelarves panustatud ennekõike inimvarasse. Märksõnaks on „palgatõus". See puudutab kõikide huvikoolide ja las-teaedade töötajaid ning üldhariduskoolide linna eelarvest palka saavaid töötajaid. Eelarvesse on planeeritud ka puudega laste hooldajatele ette nähtud toetuse kasv.

Kulueelarve väheneb võrreldes 2011. aastaga 4%. Eelarve vähenemist mõjutab riigi haridustoetuse vähenemine, mis on põhjustatud õpilaste arvu vähenemisest Võru linna koolides. Tegevuskuludest läheb suurim summa haridusele, seda on 55 protsenti eelarvekulude kogumahust. Kulud kultuurile ja spordile moodustavad 14, linnamajandusele 11, sotsiaalhoolekandele 7 protsenti.

Eelarvesse on planeeritud laenumaksed vastavalt graafikutele, laenupuhkust eelarvesse kavandatud ei ole. Finantseerimistehingutesse on planeeritud laenude tagasimaksed summas 734 155 eurot. Linna laenukohustuseks jääb pärast eelarveaasta lõppu 4 074 722 eurot, mis on eelarvetuludest (koos kogu tasandusfondiga) 35 protsenti.

Suurimateks investeeringuprojektideks on sel aastal Kreutzwaldi gümnaasiumi koolihoone, Katariina allee ja Kreutzwaldi tänava rekonstrueerimine.

Vastab linnapea Jüri Kaver.

VLL: Eelarve kahe lugemise vahel tegi linnavolikogu liige, Keskerakonda kuuluv Anneli Viitkin eelarve kohta ka ühe muudatusettepaneku, mis puudutas üle 65-aastastele linlastele bussisõidu kompenseerimist (vt ettepanekut kõrvalt - VLL). Linnavalitsus ja -volikogu muudatusettepanekut ei toetanud. Miks ettepanek toetust ei leidnud?

J.K: Praeguses eelarves oleme taastanud laenumaksed, suurendanud olulisel määral puuetega laste hooldajatele ette nähtud toetust ning tõstnud kõikide üldhariduskoolide, huvikoolide ja lasteaedade õpetajate palku (tõusid viimati aastal 2008 -VLL).

Võtame samm sammu haaval, kuna kõike korraga me endale lubada ei saa. Oleme teadlikud, et linna eakatele on põhilisteks murekohtadeks bussisõit ja linna avalik saun. Sauna kohapealt niipalju, et oleme esitanud rahataotluse regionaalsete investeeringute programmi ja loodame, et selle kohta tehakse positiivne otsus.

Eakate bussisõidu doteerimise plaan pole samuti kuhugi kadunud. Tol korral, kui tasuta bussisõit Võrus lõpetati, juhtis seda valdkonda Keskerakonda kuuluv abilinnapea. Usun, et lõpetamiseks olid siis mõjuvad põhjused, kuid on juba kord nii, et kui ükskord on midagi kaotatud, siis on raske seda taastada. Töö selleks aga käib. Oleme pidanud bussifirmaga sel teemal läbirääkimisi. Esimesel võimalusel loodame pakkuda tasuta sõitu bussides, mis sõidavad haigla suunas ning suveperioodil Kose aiandisse.