Eesti taasiseseisvumisest tegi ettekande linnavalitsuse arendusnõunik Tiina Hallimäe, rahvuslikke laule esitasid muusikud Joel Põhja ja Taago Taaber Võru Linna Leht

Peale Võru esindajate võtsid Smolyani pidustustest osa Smolyani sõpruslinnade Suhli (Saksamaa), Kispesti (Ungari) ja Xanthi (Kreeka) delegatsioon. Kõikidel delegatsioonidel tuli teha ettekanne ühe oma linna ja riigi tähtsa ajaloosündmuse kohta, seda nii esitluse kui ka fotonäitusena.

Võru linna delegatsioon tegi ettekande taasiseseisvumise kohta. Anti ülevaade sündmustest, alates Võrus 1980. aastate lõpus toimunud miitingutest kuni Tallinna teletorni vabastamiseni 1991. aastal. Nii kohalikke elanikke kui ka teisi delegatsioone paelus kõige enam laulva revolutsiooni ja Balti keti teema. Suure panuse meeleolu loomisel andsid Võru muusikud Joel Põhja ja Taago Taaber, kandes esitluse ajal ette isamaalisi laule. Piduõhtud olid sisustatud eri kultuuride tutvustamisega.

Pakuti rahvustoite ning õpetati rahvatantse. Ka sellega jäid eestlased kõikidele osalejatele positiivselt meelde. Vaimustuti nii Võru muusikakooli õpetaja Katrin Soone kandle- ja torupillimängust, restorani Kubija koka Aire Pindise valmistatud ja Uma Meki kaubamärgiga tunnustatud heeringasalatist „Haanja mehe vilets elu" kui ka Võru kunstikooli tantsuõpetaja Ly Berišvili juhendatud eesti rahvatantsudest. 

Kunstikooli tantsuõpetaja Ly Berišvili eestvedamisel õppisid eri rahvuste esindajad eesti rahvatantse, saateks mängis torupilli muusikakooli õpetaja Katrin Soon.
Võru Linna Leht

Ürituse tagasiside põhjal võib Võru rahvas uhkust tunda, sest tehtud esitlused ja pakutud programm kujundasid eestlaste suhtes positiivset arvamust ja suurendasid austust eestlaste vabaduspüüdluste vastu.

Suur tänu muusikutele Joel Põhjale, Taago Taaberile ja Katrin Soonele, tantsuõpetaja Ly Berišvilile ja kokk Aire Pindisele, kes aitasid Võru linnavalitsusel muuta nii Võru kui ka Eesti teiste riikide esindajatele huvitavaks. Tänu ka Võrumaa muuseumile ja Arthur Ruusmaale, kes oli suureks abiks vajaliku pildimaterjali leidmisel.

Sõpruslinnade delegatsioonid said osalemiseks toetust Smolyani linna programmi „Kodanike Eurooopa" („Europe for Citizens" 2007-2013) esitatud projektiga „SHARE".