Foto: Tanel Meos

Kutsume heakorrapäevade jooksul oma allasutusi, ühiskondlikke organisatsioone, kõiki ettevõtteid, kinnistu omanikke, garaažiühistuid ja linnaelanikke üles koristama ümbrust ning territooriume kevad-talvisest prügist. Samuti ootame kõiki võrulasi kaasa lööma linna objektide korrastamisel. Koristamist ootavad Kubija metsaalune, kalmistu, Tamula matkarada, tänavate ääred ja teised linna haljasalad.

Kellel on soovi ja jõudu, saab osaleda 4. mail toimuval üle-eestilisel "Teeme ära" koristustalgutel Tamula rannas ning Võru linna kalmistul. Registreerida saab end talgutele http://www.teemeara.ee/. Kaasa võtke talgutele kindad ja tööriistad (reha ja pang). Kogunemispaik on rannas, Tartu tn otsas kell 10 ja kalmistumaja juures samuti kell 10.
Tuletame meelde, et kodumajapidamises tekkinud jäätmeid saavad elanikud viia Võru linna keskkonnajaama Lühike tn 1. Keskkonnajaamas saavad elanikud tasuta üle anda vanapaberit, metalli, pakendeid,  elektroonikaromusid, autorehve, aia- ja haljastusjäätmeid ja ohtlikke jäätmeid. Tasu eest võetakse vastu aknaklaasi, suurjäätmeid, ehitusjäätmeid ja asbesti. Keskkonnajaam on avatud T-L kella 8-16.

Lisainfot heakorrapäevade kohta saab linnamajanduse osakonna telefonil 785 0915 või e-mailil terje.moisto@voru.ee.

4. mail on keskkonnajaam avatud kella 8-20. Koostöös Võru Jäätmekeskusega on Võru linna keskkonnajaamas eraisikutele kevadkoristusega tekkinud jäätmete äraandmine tasuta.